Willem Hendrik Dullert

Voor Ketelstraat 36, vroeger woonhuis van Wilem Hendrik Dullert, zijn twee kantstroken aangebracht die de betekenis van Dullert voor Arnhem schetsen. De tekst op de kantstroken luidt:
 
HIER WOONDE WILLEM HENDRIK DULLERT (1817-1881) - ARNHEMMER BIJ UITNEMENDHEID - TWEEDE KAMERLID VAN 1849 TOT 1881, WAARVAN TWAALF JAAR ALS VOORZITTER - RAPPORTEERDE MET WELLUIDENDE STEM - WILLEM HENDRIK DULLERT WAS ADVOCAAT EN VOLBLOED THORBECKIAAN - GEMEENTERAADSLID VAN 1857 TOT 1991 - BRACHT BIJ TESTAMENT ZIJN VERMOGEN ONDER IN DE DULLERTSTICHTING, DIE MENSEN IN NOOD ONDERSTEUNT.
 
Beide kantstroken zijn gefinancierd door de Dullertstichting.