Arnhems Historisch Tijdschrift

 
 
Het Arnhems Historisch Tijdschrift is het orgaan van Prodesse Conamur. Het verschijnt vier maal per jaar. Elk nummer bevat een gevarieerd aanbod aan artikelen die betrekking hebben op gebeurtenissen, personen of omstandigheden die zich ooit in Arnhem hebben voorgedaan. Daarnaast geeft het blad informatie over verschenen boeken en komende activiteiten op historisch terrein. De inhoud van voorafgaande jaargangen van het tijdschrift (dat tot en met jaargang 29 Arnhem de Genoeglijkste heette) is vanaf jaargang 21(2001) te vinden in het archief.
 
 
Leden van Prodesse krijgen het tijdschrift gratis toegestuurd. Losse exemplaren zijn - zolang de voorraad strekt - te verkrijgen bij de boekhandels Arends/Hijman en Polare te Arnhem en de secretaris van de vereniging, emailadres prodesseconamur@gmail.com
Meer informatie over het tijdschrift, en het leveren van mogelijke bijdragen, is in te winnen bij de redactie van het Arnhems Historisch Tijdschrift, t.a.v. Menno Potjer, van Huevenstraat 60, 6824 MR Arnhem, email potjer@upcmail.nl.
Hier vindt u de richtlijnen voor de auteurs - deze zijn gewijzigd in oktober 2014.
 
 
De inhoudsopgave van jaargang 35, 2015
 

  Nummer 1, Maart 2015

 
  In memoriam F.R. Ranft (1926-2015)  2
  Menno Potjer, Carolina W.D. Banck-Hoff (1803-1883), de vrouw van 41/2 miljoen  4
  Nienke de Jong, Het Arnhemse klooster Bethanië. Een productiecentrum van handschriften voor een Gelders-Nederrrijnse markt (1450-1475)  16
  Menno Potjer, De Arnhemse Donners  24
  Elio Pelzer Nieuws van het Gelders Archief  28
  Gesignaleerd  29
  Rectificatie  34
  Jaarverslagen van de Vereniging Prodesse Conamur  40
  Nummer 2, Juni 2015

 
  Stef Ketelaar, Van Roode duivel tot rode wethouder. De Arnhemse jaren van Louis Maximiliaan Hermans  42
  Marja Pals, Filmster Truus van Aalten (1910-1999). Een 'grande dame' uit Arnhem  64
  Maarten Gubbels, Het archief als tweede huis. Leven en werk van mej. dr. A.J. Maris (1900-1996), deel I  76
  Elio Pelzer, Nieuws van het Gelders Archief  96
  Gesignaleerd  97
  Nummer 3, September 2014

 
  In memoriam Cor Kooi  94
  Stef Ketelaar, 'Dit is geen kwajongenswerk'. Over drie decennia politiek gewelddadig activisme in Arnhem  96
  Jan Kuys, De stenen Karel van Gelre op de Arnhemse Jansplaats  114
  Onno Boonstra, Arnhemse gardes d'honneur in dienst van Napoleon. Deel II. Afscheid van Arnhem  128

  Menno Potjer, De liefdesbrieven van Hendrik Engelen en Graadje Dibbets (1788-1790)  135
  Pieter Roos, De retoriek van de plooijerijen. De pennenstrijd van en tegen de Arnhemse Nieuwe Plooi  147
  Elio Pelzer Nieuws van het Gelders Archief  156
  Gesignaleerd  158
  Over de auteurs  160
  Nummer 4, December 2014

 
  Ingrid D. Jacobs, Selfkicker op het dak. 'Arnhemse foto's van Nederlands meest expirimentele dichter'  162

  Harry van Bemmel, Logementen op en rond de Korenmarkt in Arnhem  167
  Jan Holwerda, Een vroeg-landschappelijke wandeling over de Vijverberg bij Arnhem  173
  Onno Boonstra, Arnhemse gardes d'honneur in dienst van Napoleon. Deel III. Terug naar Arnhem  186
  Elio Pelzer Nieuws van het Gelders Archief  194
  Recensies Het dagboek van David Beck uitgegeven; Vitesse - De Liefde versus het Cynisme  195
  Gesignaleerd  204
 
                                                                                                                                                                                                       
    
    

                                           

                                                                                            

 

 
 
 
 
Subpagina''s (2): AHT Archief auteursrichtlijnen