Arnhems Historisch Tijdschrift

 
 
Het Arnhems Historisch Tijdschrift is het orgaan van Prodesse Conamur. Het verschijnt vier maal per jaar. Elk nummer bevat een gevarieerd aanbod aan artikelen die betrekking hebben op gebeurtenissen, personen of omstandigheden die zich ooit in Arnhem hebben voorgedaan. Daarnaast geeft het blad informatie over verschenen boeken en komende activiteiten op historisch terrein. De inhoud van voorafgaande jaargangen van het tijdschrift (dat tot en met jaargang 29 Arnhem de Genoeglijkste heette) is vanaf jaargang 21(2001) te vinden in het archief.
 
 
Leden van Prodesse krijgen het tijdschrift gratis toegestuurd. Losse exemplaren zijn - zolang de voorraad strekt - te verkrijgen bij de boekhandels Arends/Hijman en Polare te Arnhem en de secretaris van de vereniging, emailadres prodesseconamur@gmail.com
Meer informatie over het tijdschrift, en het leveren van mogelijke bijdragen, is in te winnen bij de redactie van het Arnhems Historisch Tijdschrift, t.a.v. Menno Potjer, van Huevenstraat 60, 6824 MR Arnhem, email potjer@upcmail.nl.
Hier vindt u de richtlijnen voor de auteurs - deze zijn gewijzigd in augustus 2012.
 
 
De inhoudsopgave van jaargang 33, 2013
 

Nr. 4 December 2013

 
  Onno Boonstra en Meet Becker, Inleiding en transcriptie van Beleg en Verovering der Stad Arnhem. Een ooggetuigenverslag van Johann Nicolaas Stitzinger  178
  Menno Potjer, De besognes van Gerarda Engelen (1765-1811). Een regentenvrouw in de Franse Tijd  199
  J.D.F. van Halsema, De dischter J.H. Leopold in Arnhem  208
  Jan J.M. Meulderink, ENKA - AKU - AKZO - AkzoNobel. Honderd jaar garenontwikkeling en -productie in Arnhem  219
  Elio Pelzer Nieuws van het Gelders Archief  225
  Boekrecensie  226
  Gesignaleerd  233
  Over de auteurs  235

Nr. 3 September 2013

 
  Peter Wouters, Gelderlands eerste moderne ambtenaar, A.A. Gaijmans (1758-1831)  112
  P. Theeuwen, 'De geachtste Nieuwspapieren leggen daar gereed'. Een impressie van pers en politiek te Arnhem, 1781-1787  129
  P.G. Aalbers, Arnhemse patriotten op de vlucht naar Frankrijk  144
  Ferry Reurink, Het uitgebreide netwerk van Jan Jansz, boekverkoper, uitgever en drukker te Arnhem  151
  René Vossebeld, Arnhemse geschiedenis van en met Jo van Rijsbergen. Over de Tweede Wereldorlog, de Heidemij en de wederopbouw in Arnhem  157
  Geert Visser, Wie ontwierp het zaadpakhuis van de NHM in 1912?  166
  C.M. Kooi, Wie boude de ijskelder op Sonsbeek?  169
  Elio Pelzer Nieuws van het Gelders Archief  171
  Gesignaleerd  172
  Over de auteurs  174
 

Nr. 2 Juni 2013

 
  Geert van Nieuwstadt, Burgers' Zoo 1913-2013  62
  Hans den Tonkelaar, Het Hof Arnhem-Leeuwarden. Fusie van twee culturen?  79
  Dick van Dijk, De Fusie van de Gerechtshoven te Arnhem en Leeuwarden. Een korte schets van het veranderingsproces binnen de Rechterlijke Organisatie in de afgelopen jaren  90
Elio Pelzer Nieuws van het Gelders Archief  108
  Menno Potjer, Boekrecensie  109
Gesignaleerd  112
Over de auteurs  118
Van de redactie  118
      Nr. 1 Maart 2013
                                                                       
  Cor Kooi, Groote Sociëteit Arnhem 250 jaar (1763-2013)      2
Aafje Groustra-Werdekker, Doctor Jan Wier (1515-1588), strijder tegen de heksenwaan  
 11
  Ferry Reurink, Stadion Nieuw Monnikenhuize: van langgekoesterde wens tot gedenkstrip  20
  Kristin Duysters, Onzichtbaar gestopt. Oefenlappen van Mien Bongers, leerlinge en onderwijzeres van de Industrieschool voor Meisjes in Arnhem  29
  Frank van Lunteren, De dubbele inzet van het Britse Hallamshire Regiment in april 1945  35
Elio Pelzer Nieuws van het Gelders Archief  43
  Ronald Wientjes, Boekbespreking  44
Gesignaleerd  48
Over de auteurs  55
Van de redactie  55
Jaarverslag van de Vereniging Prodesse Conamur  56

 

 

De inhoudsopgave van jaargang 32, 2012 
 
      Nr. 4 November 2012
                                                                        
  Jeroen Blaak, Een schoolmeester in Arnhem: het Journael ofte Dag-boeckje van David Beck, 1626-1628  168 
  Kristin Duysters, Kraamterrine van de Arnhemse Fabrique na 250 jaar terug uit Groningen 186
  Hanneke van Zuthem, Nationale Kleederdrachten van Harer Majesteits onderdanen 191
René Nijhof en Janus Raaijmakers, Een monument voor Marga Klompé in Arnhem 198
Gerard Mostert, Jeugd en oorlogsjaren van Marga Klompé 202
Jan van Lookeren Campagne, De Hackfortkelk in de St.-Walburg 209
  Elio Pelzer Nieuws van het Gelders Archief 211
Gesignaleerd 213
Over de auteurs 217
 
      Nr. 3 September 2012
                                                                        
  Ton van der Meer, Herman Steijgerwalt, grondlegger van Bronbeek en zijn bouwlustige vrouw Magdalena Eskens  112 
  Menno Potjer, Johan Ribbius, gegijzeld door de Fransen (1674)  122
  W.J. op 't Hof, De Arnhemse drukker Jacob van Biesen. Uitgever van de Engelse piëtistisch puriteinse voorman Arthur Hildersham 127
Menno Potjer, Het geheim van Wilhelm Craeyvanger. De loopbaan van een Arnhemse regent in de zeventiende eeuw 137
Gesignaleerd 161
Over de auteurs 164
  De nieuwe redactie 164

 

 
      Nr. 2 Juni 2012
                                                                        
  J.P. Vredenberg, Het sterfhuis van Sir Philip Sidney  56 
  Harry van Bemmel, Nog een Beeldenstorm in Arnhem 60
  Maarten Gubbels, Van 'volmachtichden' en 'voirspraecken'. De werk-zaamheden van procureurs en advocaten bij het Hof van Gelre (1543-1610) 63
Menno Potjer, Diaconie en armenzorg in Arnhem en omgeving tot 1854 41
Wil Schackmann, Arnhem en de landbouwkoloniën. 'Het algemeen erkend weldadig karakter onzer natie' 92
Kees Kant, De zoektocht naar de Bacchante 99
Gesignaleerd 103
Over de auteurs 109

       

 

      Nr. 1 Maart 2012
                                                                       
  Bericht van het bestuur   2
Willem Frijhoff, Vroeg piëtisme in Arnhem: een onverwachte druk van Jan Janssen over Evert Willemsz van Woerden (1623)  
3
  Bert Koene Een weerspannige kleuter op Zypendaal 18
  Herman Hofman Het beroepstoneel in Arnhem (6) 27
Elio Pelzer Nieuws van het Gelders Archief 41
Gesignaleerd 43
Aankondigingen 47
P.G.Aalbers In memoriam Riet Neerincx 48
Jaarverslagen 49
Over de auteurs 54
     
     
     
 
                                                                                                                                                                                                       
    
    

                                           

                                                                                            

 

 
 
 
 
Subpagina''s (2): AHT Archief auteursrichtlijnen