Actueel

 
Einde van de website

Deze site wordt niet meer onderhouden. De nieuwe website van Prodesse Conamur vindt u op www.prodesse.nl.
Prodesse start binnenkort met een nieuwe website, die in de plaats komt van deze.

29 januari 2016 - lezing Fontanus, een Gelders predikant in dienst van de orthodoxie

Liefst 37 jaar was Johannes Fontanus (1545-1615), afkomstig uit het hertogdom Gulik, een toonaangevend predikant in Arnhem. Nog altijd geldt hij als ‘de reformator’ van Gelderland. Niet alleen wilde hij de ‘ware gereformeerde religie’ vestigen, maar ook moesten dagelijks leven en openbare orde, naar zijn overtuiging, op basis van orthodox gereformeerde opvattingen en leefregels worden gedisciplineerd. Daarbij stond hem een netwerk van gelijkgezinden ten dienste, waartoe ook graaf Jan van Nassau-Dillenburg behoorde.

Fontanus, hoe streng gelovig ook, had als predikant en zielzorger oog voor de leer én het leven. De leer was en bleef streng, de praktijk van het leven noopte hem meer dan eens tot een zekere mildheid. Van huis uit niet onbemiddeld, kon hij zich ten opzichte van bestuurlijke instanties eigen initiatieven veroorloven. Uit de achterhaalde correspondentie en uit kerkelijke acta treedt deze ongemoedelijke ‘Rijnlander’ naar voren als een onophoudelijk ijveraar voor de gereformeerde kerken. Fontanus gruwde van elke vorm van libertinisme en streed tot zijn dood tegen de toenemende invloed van remonstranten. De ‘glorie van Dordt’ (1618/1619) heeft hij echter niet meer mogen smaken.

Over leven en werken van Fontanus is onlangs een boek verschenen van de hand van A.E.M. Janssen en Kosterus G. van Manen. Zij zijn ook degenen die op vrijdag 29 januari voor Prodesse de lezing verzorgen. 

17 oktober 2015 - op weg naar een nieuwe Dag van de Arnhemse Geschiedenis


Zaterdag 17 oktober komt er weer een nieuwe Dag van de Arnhemse Geschiedenis. Nu niet alleen in Rozet, maar ook in het St Petersgasthuis en in Veerhuis Meinerswijk op de Praets vinden diverse activiteiten plaats die passen bij het thema van de Maand van de Geschiedenis 2015: "tussen droom en daad". Meer informatie is te vinden op de website van de DAG.


11 oktober 2014 - DAG van de Arnhemse Geschiedenis groot succes

De DAG van de Arnhemse Geschiedenis, die zaterdag 11 oktober plaats vond, was een groot succes. Bijna 1000 mensen wisten Rozet te vinden voor een bezoek aan een van de vele activiteiten die er plaats vonden, zoals geschiedenislessen, rondleidingen, filmvoorstellingen, speurtochten en z. De grote Arnhemse Geschiedenisquiz kreeg een verrassende winnaar, die door wethouder Elfrink met prijzen werd overladen. Meer informatie over de DAG 2014 is te vinden op www.dagvandearnhemsegeschiedenis.nl.


Wethouder Elfrink reikt de driedelige Geschiedenis van Arnhem uit aan de winnaar van de Grote Geschiedenisquiz 2014. 


2 oktober 2014 - Prodesse Conamur en de Bibliotheek Arnhem 
verstevigen samenwerking
 

Het Arnhems Historisch Genootschap Prodesse Conamur en de Bibliotheek Arnhem halen hun banden verder aan. Op donderdag 2 oktober ondertekenden Bibliotheekdirecteur Ria Oudega en voorzitter van Arnhems Historisch Genootschap Prodesse Conamur Meet Becker een intentieverklaring die de samenwerking van beide organisaties onderstreept. 
 
Van oudsher zijn de banden tussen het Arnhems Historisch Genootschap Prodesse Conamur en de Bibliotheek hecht. Het was Prodesse dat midden negentiende eeuw het initiatief nam tot de opening van de Bibliotheek. En nog altijd levert de Bibliotheek een belangrijke bijdrage aan het onder de aandacht brengen van Arnhemse geschiedenis bij het publiek. Het Erfgoedcentrum in Rozet, waarin de Gelderland Bibliotheek samenwerkt met Museum Arnhem, is daar een grootse en tastbare uiting van.
 
Beide partners organiseren dit jaar, samen met andere organisaties, voor de tweede keer de DAG van de Arnhemse Geschiedenis. Zaterdag 11 oktober belooft een van geschiedenis zinderende DAG te worden in Rozet. Meer informatie hierover is te vinden op www.dagvandearnhemsegeschiedenis.nl.
Alweer enkele jaren organiseren de Bibliotheek en Prodesse samen een jaarlijkse lezing onder de naam Nijhoff-lezing. Deze lezing vindt dit jaar op 2 november plaats in Rozet. Adjudant Geert Jonker, senior identificatiespecialist en hoofd van de Bergings- en Identificatiedienst Koninklijke Landmacht, vertelt in deze lezing aan de hand van een aantal identificatiezaken uit de afgelopen tien jaar, de verhalen van geïdentificeerde slachtoffers van de Slag om Arnhem.
 
Digitaliseringsproject
Meer wetenschappelijk relevant is het digitaliseringsproject van Prodesse´s tijdschrift, het Arnhems Historisch Tijdschrift, dat de Bibliotheek en Prodesse in onderlinge samenwerking uitvoeren. Binnenkort moeten de teksten uit het tijdschrift voor alle geïnteresseerden ´full tekst´ (volledig digitaal) beschikbaar zijn.


8 juli 2014 - Op weg naar de Dag van de Arnhemse Geschiedenis


Op zaterdag 11 oktober 2014 zal in Rozet de Dag van de Arnhemse Geschiedenis (DAG) plaats vinden. De DAG is geprogrammeerd in de Maand van de Geschiedenis en richt zich inhoudelijk op het thema 2014 van de Maand van de Geschiedenis: “vriend en vijand”. In het gebouw wordt een tiental activiteiten georganiseerd die op diverse manieren het historisch erfgoed van de stad belichten. Het epicentrum van de DAG is Rozet, in het bijzonder het auditorium en de open ruimte (Expo 5) van Rozet.
De Dag van de Arnhemse Geschiedenis is een initiatief van het Arnhems Historisch Genootschap Prodesse Conamur, en wordt mede georganiseerd door de Archeologische Werkgroep Nederland, afd 17, Erfgoedcentrum Arnhem, de Volksuniversiteit Arnhem en het Gilde van Arnhem. Meer informatie is te vinden op de website van de DAG.


8 juli 2014 - inschrijven voor de Nijhofflezing is nu al mogelijk

Vanaf vandaag is het mogelijk om u in te schrijven voor de Nijhofflezing van 2 november a.s. Voor meer informatie zie onder de knop Lezingen.


1 juli 2014 - Een wagen vol verhalen


Carnaval vieren, het paasvuur en krentewegge eten... zomaar wat voorbeelden van Gelderse tradities die bij het dagelijkse leven horen. 
Omroep Gelderland en Gelders Erfgoed willen alle persoonlijke verhalen over die tradities verzamelen, bewaren, inzichtelijk maken en verder verspreiden. Zo kunnen we de traditie levend houden, maar daar hebben we uw hulp bij nodig! Vul uw verhaal in op de speciale website www.eenwagenvolverhalen.nl.
In het programma worden de mooiste verhalen getoond, oude tradities nieuw leven ingeblazen en gaat men op zoek naar de Gelderse identiteit. De beste verhalen worden gebruikt we voor een mooie reportage bij Omroep Gelderland.
 
 
26 april 2014 - Na 222 jaar vrouw als voorzitter

Na afloop van de Algemene Ledenvergadering van het Arnhems Historisch Genootschap Prodesse Conamur, op vrijdag 25 april j.l., heeft het bestuur besloten om Meet Becker als voorzitter te kiezen. Daarmee is ze de eerste vrouw die de vereniging, die in 1792 is opgericht, gaat leiden.

Dat pas nu, na 222 jaar, een vrouw tot voorzitter is gekozen, is rijkelijk laat, erkent ook Meet Becker: “Maar laten we wel wezen: tot halverwege de negentiende eeuw werden vrouwen niet eens als lid toegelaten, en je kan van een historische vereniging niet verwachten dat ze voor de troepen uitlopen”.

Meet Becker, die sinds een jaar bestuurslid is van Prodesse, is in het dagelijks leven stafmedewerker van Bibliotheek Arnhem. In die hoedanigheid was ze in 2010 verantwoordelijk voor de eerste Dag van de Arnhemse Geschiedenis, een samenwerkingsproject van Bibliotheek, Prodesse Conamur, Historisch Museum, Gelders Archief en Volksuniversiteit dat komend najaar een vervolg gaat krijgen.

 

31 december 2013 - We kijken terug op een heel bijzonder najaar.

Nog nooit maakte Prodesse een film. Een symposium komt zeker niet ieder jaar voorbij, Themawandelingen zijn uitgevoerd. Een kantstrook is geplaatst. Alles is gedaan om het belang van de gebeurtenissen van 200 jaar geleden te onderstrepen: de geallieerden die de Fransen uit Arnhem verdreven.
De pagina Arnhem 1813 blijft bestaan om terug te kunnen kijken naar alle activiteiten.
 
Maar Prodesse gaat door!
Het lezingenprogramma voor het voorjaar staat al weer op deze site. Een excursie wordt voorbereid. De jaarstukken worden opgemaakt om in de algemene ledenvergadering te kunnen presenteren.


16 augustus 2012 - Onthulling Arnhemse kantstrook voor Marga Klompé
 
Op donderdag 16 augustus j.l. werd in het bijzijn van een zus van oud-minister Marga Klompé en oud-premier Ruud Lubbers door burgemeester Pauline Krikke een kantstrook onthuld bij het geboortehuis van deze bekende politica van Arnhemse komaf. Precies 100 jaar eerder werd Marga in de Rijnstraat geboren.
 
(Foto: René Nijhof)

 

 
Subpagina''s (1): Column