Onze Missie
Probus Rodenburg is een multi-disciplinaire groepering die tot doel heeft het scheppen en bevorderen van vriendschapsbanden tussen personen die in de maatschappij een verantwoordelijke en/of leidinggevende functie hebben uitgeoefend en hun beroepsactiviteiten hebben gestopt, of op het punt staan dit te doen. Probus Rodenburg behoort tot de Internationale Probus gemeenschap.
Deze personen met gelijkaardige interessesferen kunnen aldus door onderlinge vriendschap en verdraagzaamheid, en ongeacht hun politieke, godsdienstige of filosofische overtuiging, hun intermenselijke contacten verder ontplooien en bijdragen tot wederzijdse verrijking van hun post-professionele levensjaren. 
Bestuur 2020
 
  
Fotoalbum leden