WERSJE PDF 
!!! Prac Naukowych !!!UWAGA !!!

Prosimy uprzejmie o niezwłoczne wydrukowanie Oświadczenia, podpisanie i wysłanie zeskanowanej kopii na adres e-mail:


Oryginał (papierowy) proszę przesłać pocztą na adres Organizatora:
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze
Katedra Ekonomii i Polityki Ekonomicznej
ul. Nowowiejska 3, 58-500 Jelenia Góra


Brak spełnienia powyższego wymogu uniemożliwi zarządzanie Państwa danymi osobowymi na potrzeby organizowanej Konferencji, co w konsekwencji będzie równoznaczne z rezygnacją udziału w Konferencji.
Szanowni Państwo,

wraz z pracownikami Katedry Ekonomii i Polityki Ekonomicznej po raz kolejny mam zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w

XXIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
„PROBLEMY EKONOMII, POLITYKI EKONOMICZNEJ
I FINANSÓW PUBLICZNYCH”
Konferencja odbędzie się w dniach
5 – 7 września 2018 r. w Karpaczu

Merytoryczny zakres konferencji został podporządkowany szeroko pojętym problemom ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych, w wymiarze lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym. We współczesnym świecie wspomniana problematyka jest wyraźną determinantą działalności społeczno-ekonomicznej człowieka, co oznacza, że podmioty gospodarujące powinny uwzględniać wpływ i znaczenie problemów występujących w ramach realizacji polityki ekonomicznej na skuteczne i efektywne prowadzenie swej działalności.

Tradycyjnie, wzorem lat ubiegłych, pragniemy gościć w Karpaczu przedstawicieli różnych ośrodków naukowych. Konferencja stanowi forum wymiany myśli ekonomicznej znamienitych reprezentantów świata nauki i praktyki w sferze badań teoretycznych i empirycznych obszarze określonym jej merytorycznym zakresem.

Głównym celem Konferencji jest prezentacja dorobku poświęconego wieloaspektowemu spektrum zagadnień naukowo-badawczych związanych z mikro- i makroekonomią, finansami publicznymi i polityką ekonomiczną oraz z funkcjonowaniem gospodarki w różnych jej płaszczyznach.

Nadesłane przez Państwa referaty, po uzyskaniu pozytywnej recenzji naukowej, zostaną zamieszczone w publikacji – Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (10 punktów wg Komunikatu MNiSW z 26.01.2017 r.). 

Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy do udziału w naszej Konferencji i zachęcamy do rozpropagowania niniejszej informacji wśród swoich współpracowników.

prof. zw. dr hab. Jerzy Sokołowski
Kierownik Katedry Ekonomii i Polityki Ekonomicznej
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Istotne informacje dotyczące
m.in. wymogów edytorskich
oraz zasad udziału w konferencji znajdują się w ulotce konferencyjnej

ULOTKA KONFERENCYJNAPRZYDATNE LINKI:

SENIR dla autorów, pobierz instrukcję

Logowanie do systemu recenzji SENIR https://review.ue.wroc.pl/

Szablon artykułu do Prac Naukowych, pobierz szablon

Krótka instrukcja pisania artykułu w szablonie, pobierz tutaj

Article template download 
Instructions for article template download

Oświadczenie autora artykułu, pobierz oświadczenie autora 

Oświadczenie autora o udziale w publikacji, pobierz udział w publikacji