Szanowni Państwo,

wraz z pracownikami Katedry Ekonomii i Polityki Ekonomicznej po raz kolejny mam zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w :

XXI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
„PROBLEMY EKONOMII, POLITYKI EKONOMICZNEJ I FINANSÓW PUBLICZNYCH”
5-7 września 2016 r.
w KarpaczuJak w ubiegłych latach gościmy w Karpaczu przedstawicieli różnych ośrodków naukowych, którzy zajmują się w swej działalności naukowej badaniami z dziedziny ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. Organizowana przez nas w 2016 r. konferencja ma stanowić szerokie, naukowe forum służące wymianie poglądów, doświadczeń oraz koncepcji rozwiązywania współczesnych dylematów dotyczących tej sfery naukowo-badawczej oraz przyczyniać się do rozwoju polskiej myśli ekonomicznej.

Nadesłane przez Państwa referaty, po uzyskaniu pozytywnej recenzji naukowej, zostaną zamieszczone w wydawnictwie konferencyjnym – Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (10 punktów wg listy czasopism naukowych MNiSW), które zostanie wręczone podczas Konferencji.

Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy do udziału w naszej Konferencji i zachęcamy do rozpropagowania niniejszej informacji wśród swoich współpracowników.


prof. zw. dr hab. Jerzy Sokołowski
Kierownik Katedry Ekonomii i Polityki Ekonomicznej
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Istotne informacje dotyczące
m.in. wymogów edytorskich
oraz zasad udziału w konferencji znajdują się w ulotce konferencyjnej

ulotka konferencyjna