UWAGA !!!


Udostępniamy Państwu trzy tomy publikacji - w pełnych wersjach, w formacie PDF.


Ekonomia
Polityka ekonomiczna
Finanse publiczne

Szanowni Państwo,

wraz z pracownikami Katedry Ekonomii i Polityki Ekonomicznej po raz kolejny mam zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w Konferencji Naukowej:

„PROBLEMY EKONOMII, POLITYKI EKONOMICZNEJ I FINANSÓW PUBLICZNYCH”

Konferencja odbędzie się w dniach 2 - 4 września 2015 r. w Karpaczu

Corocznie, począwszy od 2000 r., gościmy w Karpaczu przedstawicieli różnych ośrodków naukowych, którzy zajmują się w swej działalności naukowej badaniami z dziedziny ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych.

Podobnie do lat ubiegłych organizowana przez nas w 2015 r. konferencja ma stanowić szerokie, naukowe forum służące wymianie poglądów, doświadczeń oraz koncepcji rozwiązywania współczesnych dylematów dotyczących tej sfery naukowo-badawczej oraz przyczyniać się do rozwoju polskiej myśli ekonomicznej.

Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy do udziału w naszej Konferencji i zachęcamy do rozpropagowania niniejszej informacji wśród swoich współpracowników.

prof. zw. dr hab. Jerzy Sokołowski
Kierownik Katedry Ekonomii i Polityki Ekonomicznej
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Istotne informacje dotyczące
m.in. wymogów edytorskich
oraz zasad udziału w konferencji znajdują się w ulotce konferencyjnej

ulotka konferencyjna
program konferencji

Ċ
Anna Nowak-Kowalska,
17 kwi 2015, 05:40