problematematic


Institut Frederic Martí i Carreras
Departament de Matemàtiques
Palafrugell


PROBLEMES DE LÒGICA 
I MATEMÀTIQUES