AURKIBIDEA

PROBABILITATEAREN KALKULUA
 1. PROBABILITATEAREN KONTZEPTUA
 2. ZORIZKO ESPERIENTZIAK. GERTAERAK.
 3. ERAGIKETAK GERTAEREKIN.
 4. MAIZTASUNA ETA PROBABILITATEA.
 5. PROBABILITATEAREN PROPIETATEAK.
 6. PROBABILITATE BALDINTZATUA
 7. GERTAERA ASKEAK ETA MENPEKOAK.
 8. PROBA KONPOSATUAK
 9. PROBABILITATE TOTALA
 10. BAYES-EN FROMULA: A "POSTERIORI" EGINDAKO PROBABILITATEAK
PROBABILITATEEN BANAKETAK
 1. PROBABILITATEEN BANAKETAK
 2. BANAKETA NORMALA
 3. BANAKETA BINOMIALA
 4. PROBABILITATEAComments