Γιάννης

 Ποιός ἀλήθεια εἶμαι ἐγώ καί ποῦ πάω;

Γεννήθηκα στὴν Ἀθήνα. Ἐνδομητρίως μὲν στὶς 20.12.1966, μιά ἡμέρα ποὺ ἡ Ἑλλάδα μας εἶχε τὴν τύχη νὰ μὴν κυβερνᾶται, ἐπισήμως τουλάχιστον, ἐτέχθην, δὲ, στὶς 26.9.1967. Μεγάλωσα στὴ Νέα Σμύρνη καθώς μεγάλωνε σὲ πληθυσμό καὶ αὐτή.  Ὑποστηρίζω τὸν Πανιώνιο, τόσο λόγω ἐντοπιότητας, ἀλλά καὶ γιατί εἶναι ἀδικημένη ὁμάδα, ἀναλογικά μὲ τήν ἐθνική καὶ ἀθλητική του προσφορά. Μὲ τὸ ποδήλατό μου ἐξερεύνησα τήν Ν. Σμύρνη καὶ τούς γύρω δήμους.

Φοίτησα στήν Ἰατρική Σχολή Ἀθηνῶν, κατάσταση ποὺ ἀποτέλεσε τὸ ἔναυσμα νὰ ταξιδέψω, ἀρχίζοντας ἀπό τίς γειτονιές τῆς πρωτεύουσας, μὲ τίς ἀστικές συγκοινωνίες καὶ ἀργότερα, χάρη στίς φοιτητικές ἀνταλλαγές, καὶ σὲ ἄλλες χῶρες.

Ἡ ἀλλαγή παραστάσεων εἶναι ζωτικῆς σημασίας γιὰ μένα. Καὶ γι' αὐτό μᾶλλον προτιμῶ νὰ ταξιδεύω μὲ ὀχήματα ποὺ κινοῦνται σὲ ράγιες. Ἀργότερα ἔμαθα ὅτι ἡ πρώτη ὀργάνωση πρωτοβάθμιας καὶ λίγο δευτεροβάθμιας φροντίδας ὑγείας στήν χώρα μας (νεώτερη καὶ σύγχρονη ) ἔγινε ἀπό τούς θρυλικούς Σ.Π.Α.Π. (Σιδηρόδρομοι Πειραιῶς - Ἀθηνῶν - Πελοποννήσου ). Κοινό στοιχεῖο, ἄλλωστε, τῶν μέσων σταθερῆς τροχιᾶς καὶ τῶν συστημάτων ὑγείας στήν χώρα μας εἶναι ὅτι οἱ πολιτικοί, ὅσο συστηματικά τὰ ὑπονομεύουν, μὲ ἄλλη τόση καὶ βάλε τέχνη προσπαθοῦν νὰ πείσουν τούς ἀδαεῖς ὅτι τὰ ὑποστηρίζουν, τὰ ἀναπτύσσουν κλπ.

Στὰ μέσα σταθερῆς τροχιᾶς, πάντως, ἡ σιωπηρά πλειοψηφία τῶν πολιτῶν κερδίσαμε μιὰ κρίσιμη μάχη γιὰ τὴν ἀναβάθμιση τῆς συγκοινωνίας στὴν πρωτεύουσα. Ἀσφαλῶς θά χρειαστοῦν πολλές μάχες ἀκόμη καὶ στὴν πρωτεύουσα καὶ σὲ ἄλλες ἑλληνικές πόλεις (Πάτρα, Λάρισα, Ἡράκλειο, Θεσσαλονίκη κλπ). Πρόκειται γιὰ τὸ τράμ , ἕνα χρήσιμο ἐργαλεῖο γιὰ τὴν ἀναβάθμιση τῶν ἀστικῶν κέντρων ἀνά τὸν κόσμο.


... ὅσο ἡ Ἰατρική ἐξακολουθεῖ νὰ εἶναι ἐκκρεμές μεταξύ ἐπιστήμης καὶ τέχνης. Οἱ αἰωρήσεις μπορεῖ νά ἀνεβάζουν τήν ἐπινεφρίνη ( ἀδρεναλίνη, ἐκλατινισμένα ), ἀλλά ἕνα δίχτυ ἀσφαλείας πάντα χρειάζεται. Οἱ φυσικοί τὸ ἔχουν καὶ λέγεται "Ἑνοποιημένο πεδίο". Ποιό τὸ ἑνοποιημένο πεδίο τῆς ἰατρικῆς; Ἄν μή τι ἄλλο, νὰ ξέρουμε ποῦ πηγαίνουμε, μήν τυχόν φθάσουμε κατά λάθος καὶ δέν τὸ πάρουμε χαμπάρι! Οἱ ἐναλλακτικές ἤ συμπληρωματικές θεραπεῖες, ἐφ' ὅσον ἀναπτύσσονται δι' ἐπιστημονικῆς μεθοδολογίας, εἶναι βήματα καί πρός αὐτήν τήν κατεύθυνση.

Μιά ἀφιέρωση στούς πεσόντες στίς μάχες τοῦ ἔρωτα καί στούς ἐργάτες ὑγείας

Ἀκαδημαϊκές σπουδές

1972 - 3  Νηπιαγωγεῖο
 1973 - 9  Δημοτικό (Παλλάδιον 1972 - 1977 ), 1ο Ν. Σμύρνης ( 1977 - 1979 )
 1979-82  Γυμνάσιο ( 1ο Νέας Σμύρνης )
 1982 - 5  Λύκειο Α' Νέας Σμύρνης (ΛΑΝΣ)
 1985 - 6  ΤΕΙ Ἀθήνας, Σχολή Ἐπαγγελμάτων Ὑγείας καὶ Πρόνοιας, Τμῆμα Παρασκευαστῶν Ἰατρικῶν Ἐργαστηρίων
 1986-95  Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν, Ἰατρική Σχολή

Ἐργασιακή ἐμπειρία


 1987-95  Συνεργάτης επιχείρησης Crystalin
 1991-2  Συντηρητής πειραματοζώων Ἐργαστηρίου Πειραματικῆς Φαρμακολογίας Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
 1995 Μεταφράσεις  ἰατρικῶν βιβλίων 
 1996-7  Στρατιωτική θητεία (Α/Δ Τριπόλεως, 251 ΓΝΑ, Α/Δ Ρόδου καὶ Δεκελείας)

 Αὔγ.-Σεπτ. 97, Ἀπρ.98 

 Ἰδιωτικές κλινικές στόν Πειραιᾶ
 1997-8  Ὑπηρεσία Ὑπαίθρου (ἀγροτικός στὸ Π.Ι. Ἐπισκοπής Ἡρακλείου Κρ.)
 1998-2002  Εἰδικευόμενος Γενικῆς Ιατρικῆς (Νοσοκομεῖο Ἁγ. Ὄλγα)

Ὀκτ.2002-Νοέμ.2013


Ἀπρ.2014-σήμερα


Ὀκτ. 2004 -σήμερα     

 
Κατ' οἶκον ἰατρός ΙΚΑ/ΕΟΠΥΥ Ἁγ. Ἱεροθέου

Ἰατρός ΠΕΔΥ Ἁγ. Ἱεροθέου

Συνεργάτης τῆς Ελληνικής Εταιρείας Ομοιοπαθητικής Ιατρικής       
                                                                                                                 

 

 
 


 

                        ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ( γιὰ ὅποιον ἐμμένει στὴν τυποπίεση, συγνώμη, τυποποίηση )

      Μετά τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σπούδασα Ιατρική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, λαβών το πτυχίο μου με βαθμό «λίαν καλώς» το 1995. Υπηρέτησα στην Πολεμική Αεροπορία  ως ιατρός (1996 – 7, 251 Γ.Ν.Α. και αεροδρόμια  Δεκελείας και Ρόδου ). 

Έχω εργαστεί ως ιατρός ‘υπηρεσίας υπαίθρου’ (1997- 8, περιφερειακό ιατρείο Επισκοπής Ηρακλείου Κρήτης και κέντρο υγείας Καστελλίου ) και σε ιδιωτικές κλινικές ( κατά τα βραχέα διαστήματα της αναμονής - 1995, 1997 και 1998 

Ειδικεύτηκα στη Γενική Ιατρική στο Περιφερειακό Νοσοκομείο Ν. Ιωνίας «Αγ. Όλγα»   (1998 - 2002 ), επιτυχών στις εξετάσεις για απόκτηση τίτλου ειδικότητος περιόδου Ιουνίου 2002.

Από τον Οκτώβριο του 2002 εργάζομαι στο Ι.Κ.Α./Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ἤδη Π.Ε.Δ.Υ. – Τ.Μ.Υ. Αγίου Ιεροθέου Περιστερίου, στην κατ’ οίκον υπηρεσία.  

Ἀπό τόν Ὀκτώβριο 2016 εἶμαι κάτοχος μεταπτυχιακοῦ τίτλου τοῦ Ε.Α.Π. στή "Διοίκηση Μονάδων Ὑγείας".

Έχω συνεργαστεί με την  Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιώς ως ιατρός αγώνων (1997 – 9 ), με το περιοδικό «Περισκόπιο της Επιστήμης» (άρθρα  μεταξύ των ετών 1994 και 1996, με χαρακτηριστικότερο τις επιπτώσεις της κινητής τηλεφωνίας –  6ος/1995) και ως εξωτερικός συνεργάτης της με την «Ευρωκλινικής Αθηνών» (9ος/2002-2ος/2003) και του «Ιατρικού Αθηνών» -  κλινική Περιστερίου (10ος/2007-03ος/2008).

  Έχω δημοσιεύσει ή ανακοινώσει επιστημονικές εργασίες για διάφορα θέματα, σε συνεργασία με άλλους συναδέλφους, όπως:

1.   Παθήσεις από χρήση ναρκωτικών ( ανασκόπηση στην Ιατρική Επιθεώρηση Ι.Κ.Α. το 1994)/ Εργαστήριο Πειραματικής Φαρμακολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών.

2. Μελέτη αιτιών τροχαίων ατυχημάτων ( ανακοίνωση από τον τομέα πρόληψης του Ε.Κ.Α.Β., 12/ 1995 ).

3.  Ιατρική και θετικές επιστήμες (διαδικτυακές δημοσιεύσεις στα 1997 και 2004).

4.   Διπλή τυφλή μελέτη αντιμετώπισης μετεγχειρητικής ναυτίας και εμέτου (πρωτόκολλο, τα πρώτα αποτελέσματα του οποίου ανακοινώθηκαν το 1998 στο χειρουργικό συνέδριο).

5.   Διαχρονική μελέτη αιτιών νοσηρότητας και θνησιμότητας ( ανακοινώσεις στα συνέδρια γηριατρικής και παθολογίας, 10/2000 και στο πανευρωπαϊκό παθολογίας, 5/2001 ).

6. Σχέση χορήγησης νιτρωδών και οξυγόνωσης σε εμφραγματίες ( ανακοίνωση    στο πανελλήνιο ιατρικό συνέδριο του 2001 ) .

7.    Ανακοίνωση στο συνέδριο ψυχιατρικής ( Βόλος, 10/2001 ) συμπερασμάτων από τη διασυνδετική σε ασθενείς γενικού νοσοκομείου .

Επίσης έχω συμμετάσχει σε πρωτόκολλα που αφορούν βαρέως πάσχοντες σε Μ.Ε.Θ. 

Με ενδιαφέρουν επιστημονικά η εισαγωγή των θετικών επιστημών στις επιστήμες υγείας και οι τεχνολογικές εφαρμογές για την υπέρβαση σωματικών αναπηριών και την ανάπτυξη δεξιοτήτων.   

 Γνωρίζω καλά τις ξένες γλώσσες αγγλική  ( πιστοποιητικό ανωτέρου επιπέδου ελληνοαμερικανικής ένωσης, 1989) και γαλλική ( δίπλωμα μεταφραστικού τμήματος γαλλικού ινστιτούτου, 1989 ).  

    Κατέχω τη χρήση υπολογιστών, ιδίως τα προγράμματα  γραφείου        ( Office for Windows), κατόπιν  σχετικής εκπαίδευσης στο νοσοκομείο όπου ειδικεύτηκα ( 1999 και 2001 - 2 ), αλλά και παλαιότερης εμπειρίας από το πανεπιστήμιο ( εκπαίδευση φοιτητών στην τηλεϊατρική, 1992 – 3 ).

    Έχω παρακολουθήσει μετεκπαιδευτικές συνεδρίες κατά τη διάρκεια της ειδίκευσής μου (περίοδοι 1999 - 2001 ), με σημαντικότερη την εκπαίδευση στην ΚΑΡ.Π.Α. και σειρά μαθημάτων επείγουσας ιατρικής,  στο ίδιο νοσοκομείο .

Είμαι εξουσιοδοτημένος για την ιατρική πιστοποίηση ερασιτεχνών ιπταμένων από τις αρχές Μαρτίου 2004 και εκπαιδευμένος στην Ε.Π.Ι. / Ε.Κ.Α.Β. ( 9η σειρά ,  πιστοπ. 11/2004).

Ἐφαρμόζω τήν ὁμοιοπαθητική ὡς ἰατρική θεραπευτική μέθοδο, ἀλλά καί ἐπειδή πληροῖ τά κριτήρια γιά τήν ἐπιστημονική διερεύνηση τῶν ζητουμένων τῆς ὑγείας ( βλ. παραπάνω, "Ὑγεία, παραμένει ζητούμενο" )