Φωτογραφίες


Λειτουργεῖ ἤδη τό ἠλεκτρονικό φωτογραφικό μας λεύκωμα, ὅπου βλέπετε στιγμιότυπα ἀπό τή ζωή μας καί ἐμπλουτίζεται διαρκῶς.

 


     Ἡ φωτογραφία εἶναι καί αὐτή μιά τέχνη, δηλαδή μιά    

     προσπάθεια τοῦ ἀνθρώπου νά μείνουν τά ἴχνη του

     σέ αὐτόν τόν κόσμο ὅταν ὁ ἴδιος θά τόν ἔχει, πλέον,

     ἐγκαταλείψει.