Γιάννης  & Ἐλισσάβετ

Νέα ἱστοσελίδα μας, βελτιωμένη

 


Ἐπιδίωξή μας εἶναι ἡ ἀποκατάσταση τοῦ πολυτονικοῦ χωρίς καμμιά ἀνοχή σὲ 'ὁρισμένους' ποὺ θέλουν νὰ καταργήσουν καὶ τὴν ἱστορική ὀρθογραφία, ἔχοντας ἀποθρασυνθεῖ μετά τὴν ἄφρονα καθιέρωση τοῦ μονοτονικοῦ, ἀκρωτηριάζοντας ἔτσι τὴν γλῶσσα καὶ τὸν πολιτισμό μας. " Ἡ Ἑλλάς προόρισται νὰ ζήσει καὶ θὰ ζήσει" 
(Χαρίλαος Τρικούπης )
 
9 Ἰουλίου 2005
Αρχή ἔγγαμου βίου! Γιὰ τὰ ἐπετειακά τῆς 9ης Ἰουλίου, βλ. www.sansimera.gr , ὅπου πρέπει νὰ προσθέσουμε καὶ τὸν ἀπαγχονισμό τοῦ ἀρχιεπισκόπου Κυπριανοῦ τὸ 1821 ὡς ἀντίποινο γιὰ τὴν συμμετοχή τῆς Κύπρου στὴν Ἐπανάσταση. ( Τότε ἡ Κύπρος εἶχε Ἐπίσκοπο ποὺ δὲν λάκισε γιὰ νὰ σώσει τὸν ἑαυτό του, ἀλλά ἔμεινε καὶ θυσιάστηκε γιὰ τὸ ποίμνιό του ).
Ἡ ταινία "Μαζί στὴ ζωή" ἀπαθανατίζει τὶς κυριότερες στιγμές ἀπό τὴν πρώτη συνάντησή μας τὸν Μάρτιο τοῦ 2003 ὥς τὸν γάμο μας.
 
Ἀπαραίτητη ἐπισήμανση: Τά τραγούδια πού ἐπενδύουν ἠχητικά τίς παραπάνω ταινίες δέν σχετίζονται μέ τίς εἰκόνες πού βλέπετε, ἀλλά μέ τίς μουσικές προτιμήσεις τῶν συμμετεχόντων καί σέ καμμιά περίπτωση δέν ἐπιχειρεῖται οὔτε ὑποκρύπτεται βλάβη στήν πνευματική ἰδιοκτησία τῶν δημιουργῶν τῶν παραπάνω τραγουδιῶν ( ἴσα - ἴσα, μᾶλλον δωρεάν διαφήμισή τους γίνεται). Ὡστόσο, κατά κανέναν τρόπο δέν ὑποκινεῖται οὔτε ἐνθαρρύνεται παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικῆς ἰδιοκτησίας ὑφ' οἰουδήποτε.

Δοσοληψίες ἰδεῶν

Στὶς παρακάτω ἱστοδιευθύνσεις ( ἔχουμε καί ἄλλες ἄν χρειαστεῖ ).
Οἱ Κινέζοι λένε "ἄν σοῦ δώσω ἕνα νόμισμα καὶ μοῦ δώσεις ἕνα νόμισμα, ἔχουμε πάλι τὰ ἴδια χρήματα, ἄν ὅμως σοῦ δώσω μιάν ἰδέα καὶ μοῦ δώσεις μιὰν ἰδέα, ἔχουμε ἀπό δύο".
Ὁ "κινέζος" ποὺ δυστυχῶς μᾶς κυβέρνησε 8 χρόνια προσπάθησε νὰ ἀλλάξει τὸ πρῶτο σκέλος τοῦ παραπάνω ρητοῦ. Ἀποτέλεσμα, ἡ χρηματιστηριακή καταστροφή καὶ ἡ αἰσχροκέρδεια ἐξ ἀφορμῆς τῆς εἰσαγωγῆς τοῦ εὐρώ ...  ( χώρια ἡ ἀπροκάλυπτα προδοτική πολιτική στά ἐθνικά καί ἐκπαιδευτικά θέματα τό ἴδιο διάστημα ... ).

Προφητικότατη περιγραφή ὅσων ὑφίσταται ἡ Πατρίδα μας, ἐξαιτίας τῆς προδοτικῆς συμμορίας πού παρίστανε τήν κυβέρνηση μεταξύ Ὀκτωβρίου 2009 καί Ἰανουαρίου 2015, εἶναι τά παρακάτω ἀποσπάσματα τῆς "Λιλιπούπολης": [1], [2] καί [3] ἤ {3} .

Ἀπό τίς 16.6.2007 κατοικοῦμε στόν Γέρακα ( ἤδη δημοτική ἑνότητα τοῦ νέου δήμου Παλλήνης ) στή νεόκτιστη συνοικία τοῦ Γαργηττοῦ-2. Ἡ τοποθεσία βρίσκεται μεταξύ τῶν ὀρεινῶν ὄγκων τοῦ Ὑμηττοῦ καί τῆς Πεντέλης, δίνοντας ἕνα γεωκλιματικό πλεονέκτημα, οὔτως εἰπεῖν.

Ἐπικοινωνῆστε μὲ τὸν Γιάννη proasteiatros@gmail.com

Ἐπικοινωνῆστε μὲ τὴν Ελισσάβετ elissavet.efstathiou@gmail.com

Ἀγγλία, 29.7.2006
 
 
 
 
 
 
 


Γατζέα Πηλίου, 16.11.2003            

       
 

 Νέο: Συνταγή βασιλόπιτας - το τερπνόν ( για τις αισθήσεις ) μετά τοῦ ὠφελίμου                                                                                 (διατηροῦμε τίς παραδόσεις )