Τροχιές γιά Π.Α.Λ.Τ.Α.

(: Πλοίων, 'Αεροπλάνων, Λεωφορείων & Τραίνων 'Απεικονιστές)

Ἀπό τήν ἀρχαία δίολκο καί τόν Στέφενσων, στό ἔργο τοῦ Χ. Τρικούπη καί στά σημερινά ἐπιτεύγματα

In rail we trust

27 Σεπτεμβρίου 1825: Ὁ Στέφενσων κινεῖ ἀτμήλατο τραῖνο στήν Ἀγγλία

27 Φεβρουαρίου 1869: Ἐγκαινιάζεται ἡ σιδηροδρομική γραμμή Πειραιᾶς         

                                    - Ἀθήνα ( Θησεῖο )

27 & 28 Δεκεμβρίου 1895: Στήν Ἀθήνα, ἡ ὁποία ἑτοιμάζεται νά φιλοξενήσει

                                        τούς 1ους Ὀλυμπιακούς Ἀγῶνες τῆς νεώτερης

             Ἱστορίας, παραδίδεται σέ χρήση ἡ γραμμή άπό

         Θησεῖο ὥς Ὁμόνοια  (μονή καί μέ άτμοκίνηση ).

         Στό Παρίσι, οἱ ἀδελφοί Λυμιέρ παρουσιάζουν

         τήν πρώτη κινηματογραφική ταινία στόν κόσμο,

         τῆς ὁποίας θέμα εἶναι 

         "Ἡ ἄφιξη τοῦ τραίνου στόν σταθμό".

          


Ἡ φωτογραφία πού βλέπετε προέρχεται ἀπό ἐνημερωτικό ἔντυπο  φαρμακευτικῆς ἑταιρίας πού διακινήθηκε σέ μονάδες φροντίδος ὑγείας τό 2001 καί 2002.         

                                                                                                                                       

Τά παραπάνω εἶναι μερικά μόνο σημαντικά γεγονότα ἀπό τήν άνθρώπινη ἱστορία σχετικά μέ μέσα σταθερῆς τροχιᾶς.

ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ἐπίσης τά ἀκόλουθα: