אתר המאבק בהפרטת בתי הסוהר


 

prison.private@gmail.com ליצירת קשר 

 

 

הפרטת בתי הסוהר בישראל - נקודות ציון:

 

בינואר 2003 , לפני שהחלו הדיונים סביב הצעת החוק, הוציאה ועדת המכרזים של הכנסת מכרז מוקדם להקמה של בית סוהר פרטי בישראל. 

 

במרץ 2004 אישרה כנסת ישראל ברוב קולות תיקון לחוק פקודת בתי הסוהר המאפשר הקמה של בית כלא פרטי דרומית לבאר שבע בבעלותו של איש העסקים לב לבייב.

 

לאחר אישור החוק בכנסת הגישו החטיבה לזכויות אדם - במכללה למשפטים ברמת גן, יחד עם גונדר בדימוס שלמה טוויזר, עתירה לבג"ץ בטענה כי החוק פוגע בחוק יסוד הממשלה, סעיף 1, האומר כי "הממשלה היא הרשות המבצעת של המדינה". מאז התנהלו דיונים רבים בבית המשפט העליון סביב סוגיית גבולות ההפרטה.

 

במהלך הדיונים בבג"ץ נחשפו, בעקבות עתירה של האגודה למען זכויות אדם לבית המשפט,מסמכי המכרז הראשון להפרטת בתי סוהר בישראל

אשר לפני כן היו חסויים מטעמים של "בטחון הציבור".

  

ב-8 ליולי, 2007, התקיים דיון מכריע בבית המשפט העליון, בהרכב של תשעה שופטים, אשר הציגו שאלות קשות לכנסת ולנציגי המדינה בדבר גבולות ההפרטה.

טענתה העיקרית של הכנסת היתה כי מתקיים דיון ציבורי בכנסת בנושא ההפרטה ולפיכך יש להחזיר את הכדור לכנסת.

לאחר דיון ארוך השופטים החליטו לתת לכנסת הארכה עד דצמבר, כדי להציג בפני בית המשפט תהליך קונקרטי אשר מתקיים בכנסת בנושא ההפרטה.

 

ביום ד, ה18/3/2009, בהרכב של תשעה שופטים, הוציא בג"ץ צו ביניים המונע הפעלת המתקן (בית הכלא הפרטי) עד לסיום ההליך המשפטי. 

 

ב-19 לנובמבר, 2009, בהרכב של תשעה שופטים, בפסק דין תקדימי ברמה בינלאומית קיבל הרכב מורחב של שופטי בג"צ את עתירתה של חטיבת זכויות האדם במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וביטל את החוק המאפשר הפרטת בית סוהר בישראל!

http://private.prison.clb.ac.il/


העברת סמכויות הענישה של המדינה, המהוות מרכיב יסודי בתפיסה הריבונית של המדינה המודרנית (המונופול הלגטימי שלה על השימוש באלימות ) לידיו של אדם פרטי, מערערת על בסיס קיומה של מדינת ישראל.

 

מטה המאבק בהפרטת בתי הסוהר הוקם במטרה לעורר דיון ציבורי מעמיק בגבולות ההפרטה וכדי לנסות ולהקים תנועה אזרחית המאחדת תחתיה את כל האירגונים והתנועות החברתיות בישראל, תחת הסיסמא:

 

יש גבול להפרטה

מחזירים את האחריות למדינה