ثبت نام دوره های آموزشی ویژه دانشجویان و اعضا سازمان نظام مهندسی
آغاز شد
مکان برگزاری دوره ها
1- جمعه ها =دفتر چمران
2- کلیه روز های هفته= دفتر صنایع