با توجه به قوانین دانشگاه ،امکان شرکت در دوره های مربوط به شرکت برای دانشجویان اینجانب مقدور نمی باشد
ثبت نام دوره های آموزشی ویژه فارغ التحصیلان و اعضا سازمان نظام مهندسی
آغاز شد


مکان برگزاری دوره ها
دفتر چمران