به علت شرکت و سخنرانی در ششمین همایش مقررات ملی ساختمان کلیه کلاس های اینجانب در روز های چهارشنبه و پنج شنبه 6 و7 اسفند تعطیل می باشد
ساعت سخنرانی اینجانب روز پنج شنبه ساعت11:30
دوره های آموزشی وابسته با سازمان های دولتی:

ثبت نام دوره طراحی و نظارت شروع شد
کلاس ها روز های جمعه