جهت دریافت تمرین بررسی و ماشین 3 به قسمت تمرین کلاسی مراجعه کنید
دانشجویان محترم می توانند روز شنبه مورخ 7 شهریور ساعت11:30 الی 12 جهت مشاهده برگه و اعتراض به ورودی سالن امتحانات مراجعه نمایند
تصحیح اوراق امتحانی:         
نمرات اعلام شده:
بررسی 1
تولید و نیروگاه
                  
                          مراجعه به صفحه اعلام نمرات

با توجه به قوانین دانشگاه ،امکان شرکت در دوره های مربوط به شرکت برای دانشجویان اینجانب مقدور نمی باشد
ثبت نام دوره های آموزشی ویژه فارغ التحصیلان و اعضا سازمان نظام مهندسی
آغاز شد
مکان برگزاری دوره ها
دفتر چمران