Paul Hedqvist

Pär Rittsel 

Funkisarkitekten Paul Hedqvist har lämnat efter sig en lång rad skolor, (se höger spalt) men också många av bygnaderna kring Bromma flygplats. 
Både stationsbyggnaden, flygledartornet och åtskilliga hangarer är hans verk – som förhoppningsvis är K-märkta så att de överlever planer på nedläggning och bostadsbyggande.
Den moderna miljön inspirerade Rosenberg till magnifika bilder där himlen upptar den största ytan.

 

 

 

Polhemsgymnasiet (Stockholms stads lärlings- och yrkesskola) >

 

 

TILLBAKA

 

Badhus Eskilstuna 30
N Flicklärov 30
Olovslunds sk 31
Ålstensgatan 32
Enskedefältetes sk 33
Tranebergsbron 33
Kårhusest Sth univ 35
Polhemsgymn 35
Uggleviksreservoiren 35
Västerbron 35
Bromma flygterminal 36 Zinkensdammssk 36
Fredhällssk 38
Vanadisbadet 38
Minsveparhallen 40
Äppelvikens sk 42
Hammarby sk 43
Hägerstensåsens sk 43
Riksby sk 44
Gärdesskolan 45
Skanskvarns sk 45
Abrahamsbergssk 46
Fridhemssk 47
Långbrodal sk 48
Solberga sk 51
Stureby sk 51
Hägerst sk 52
Hökmossens sk 52
Mörsilsg Vby 53
Rödabergsskolan 53
Mälarhöjdens sk 54
Isstadion 55
Skatteskrapan 55
Eiraskolan 58
DN 60
Larsboda sk 60
Åsö högstadiesk 67