Mazèr

Pär Rittsel 1985, 2009

En svensk finner vi i österled. Målaren Carl Peter Mazèr, utbildad på Konstakademien i Stockholm samt i Paris, tillbringade nitton år på resa i Östeuropa och Asien från 1837. Innan dess hade han hunnit med en kort men lysande period som porträttmålare i Stockholm, då bl a hans kända porträtt av Carl Jonas Love Almqvist tillkom.
Också i Ryssland tecknade han och målade, i Moskva och under resor så långt bort som till kinesiska gränsen.
Hos en god vän kom han i kontakt med fotografin och fängslades allt mer därav. Tillsammans lärde de sig tekniken och Mazèr skriver i sina minnesanteckningar :


"För var dag funno vi allt större nöje i denna sysselsättning och vi fingo i alla familjemedlemmarna offer villiga att i fem minuter utsätta sig för sommarsolens glödande strålar för att skänka oss nöjet att ibland få se en neger träda fram på plåten. Emellertid gjorde vi så småningom framsteg. Monsieur Karsakoff hade broschyrer i ämnet på alla språk och vi studerade bara vidare och fortsatte att experimentera ... Denna nya uppfinning att åstadkomma bilder med ljusets hjälp hade livligt intresserat mig. De mål jag sökt uppnå här i Ryssland hade jag genom de låntagare, vilka berövat mig det bästa av arbetets frukter, långt ifrån uppnått. Jag började fundera på att sätta en ny strängpå min båge. Genom att bredvid målningen också arbeta med daguerreotypi, trodde jag att jag snabbare kunde uppnå det mål jag hade i sikte: att skapa ett litet kapital."


Mazèr skaffar en utrustning från Paris för 6000 franc och anställer en medhjälpare, som redan behärskade konsten. Assistenten far i förväg till Sydryssland, medan Mazèr väntar på sin bror, som från Sverige skulle ansluta sig till den nya verksamheten. Medhjälparen försvinner dock och efter ett halvår gör Mazèr polisanmälan. Så småningom får han upp ett spår efter den förlupne och följer honom nerför Volga till Astrakan. Fattig och besviken återvänder Mazèr till Moskva, där han under en period faktiskt arbetar i sin ateljé innan han reser till Sibirien, där hans vän Karsakoff blivit guvernör. Också efter hemkomsten till Stockholm 1856 verkade Mazèr som fotograf, nu även med modernare metoder, framförallt visitkort. År 1864 gav han ut en handbok i fotografi.

Mazèrs daguerreotyp föreställer Felix Nikolaevich Sumarokov-Elston och finns till salu hos Olof Edlund för 10 000 USD.

Om denna Elston berättas:
 
"Born and brought to Russia at the age of seven with the name Felix Elston, Count Felix Nikolaevich Sumarokov-Elston was the natural son of Prince Wilhelm of Prussia and a Hungarian Countess. Raised by Princess Kutusov-Smolenski, he married the last Countess Sumarokov and was given her name and title. His eldest son married the last Princess Yusupov and was given her name and title. Their son, the last Prince Yusupov, was the assasin of Rasputin" (Marvin Lyons, Russia in original photographs 1860-1920, p. 16.).