Erik Lallerstedt 1864–1955

Pär Rittsel 

KTH Erik Lallerstedts stora högskola stod klar 1917 och gav Rosenberg ett av de största uppdragen.
  Resultatet presenterades i ett omfattande bokverk, där 36 sidor ägnades byggnaden.
  Den övre bilden kommer från Nya Asfalts jubileumsbok, de undre från tidskriften Arkitektur 1918, där Torben Grut såg skolan som "ett typiskt prof på det bästa och utvecklingskraftigaste som för tillfället gror i vår svenska byggnadskonst".
Samma år blev Thulehuset vid Kungsträdgården färdigt, vilket försäkringsbolaget firade med en bok, givetvis med bilder av CGR. 

Lallerstedts byggnader:
1900 Franska ambassaden Naravav
1900-01 St Peterskyrkan Upplg 12
1901-03 Matteus ka Dalag 80
1901-02 Kungsholms förshus
1901 Wermlandsbanken Kungstgg 16
1907-10 Trygghuset, B Jarlsg
1914-40 KTH
1915-17 Thulehuset Kungstgg 14
1916-17 Post Kristianstad Ö Storg
1922 Helgalunden 1-9
1926 Post Åsele
1925-26 Juridicum, Norrtullsg
1927 Post Kristinehamn
1928-29 Posten Odeng/Dalag
1930-38 Postgirot
1935-36 Kungsholmsg 2
1936 Post Nybrog 57
1938-39 Post Fridhemsg 7-11

1944 Malmö stadsteater (m Helldén o Leverentz)

   

 Verkförteckningen tyder på en märklig spännvidd, från sekelskiftets jugend över 10-talets nationalromantik och 20-talets nyklassicism till en harmonisk funktionalism under 30-talet. 
  Men som Martin Rörby visar i sin bok om David Helldén, var det denne unge arkitekt som  på Lallerstedts kontor fick ansvaret för de moderna byggnaderna, åtminstone från och med posten på Dalagatan i Stockholm.
  Helldén ritade senare Hökarängens centrum, delar av Hötorgscity och de blå husen i Frescati. Lallerstedts son Lars-Erik (1910-1978) fortsatte faderns verksamhet och ritade framför allt en rad av Postens byggnader. Hans söner är kocken Erik och designern Lars Lallerstedt.