C G Rosenberg

Fotograferade landskap, arkitektur och konst 

Bromma flygfält 

Skåne

 

Arkitekternas fotograf
Samtidens ledande arkitekter som Carl Bergsten, Ragnar Östberg, Cyrillus Johansson, Lars Wahlman, Ivar Tengbom, Gunnar Asplund och Paul Hedqvist valde oftast honom som fotograf av sina verk. Sålunda är de bästa bilderna av t ex Stadshuset, Stockholmsutställningen, Liljevalchs, Engelbrektskyrkan och Skogskyrkogården signerade Rosenberg.

Människan
Som person framstår Rosenberg, i de få eftermälen som finns, som fåmäld, tyst och försynt, men också som en ”vildmarksströvare i vadmalsrock och knäbyx som rörde sig med självklar folklighet bland bygdernas människor”, som Gustaf Näsström skrev.
  – Han var stor som en björn, ordentligt tung och med auktoritet. En man som inte lät sig rubbas, berättade Ulf Hård af Segerstad, som gav honom SvDs fotografpris 1948.

Turistföreningens fotograf
Utan tvekan bildade Rosenberg skola. Ingen naturfotograf undgick hans inflytande. Följ honom genom de 35 åren hos STF.  Läs om hur STFs fotografiska program utvecklades runt sekelskiftet 1900. Där lades grunden till den tradition där Rosenberg klev in under 1920-talet.

En jämförelse
Rosenberg var samtida med Henry B Goodwin, som under 1910- och 1920-talet dominerade svensk fotografi i bild, skrift och tal. Medan Goodwin representerar kulmen på sekelskiftets måleriska bildsyn, står Rosenberg för en klarare, sakligare stil.
  I tidiga bilder kan man ana påverkan både från piktorialismen och från faderns lyriska stämningsmåleri men stilen stramas åt ungefär i samma takt som arkitekturen överger romantiken.