Beurling, vår man i Havanna

Pär Rittsel 2009

Mycket lite är känt om S F Beurling, den svenske fotografen i Havanna. Jag vet inte ens vad initialerna S F står för. Men flera svenskar mötte honom och blev fotograferade i hans ateljé. Den första jag stötte på i en bibliotekshylla var Rosalie Roos, som kom hem med en stereodaguerreotyp från sin amerikanska resa 1855.

"Hans uppförande mot mig mig var på samma gång vänligt och så aktningsfullt, att jag ej kunde känna mig annat än tacksam och rörd däraf...", skriver hon. (Resa till Amerika 1851–55; Brev utgivna av Sigrid Laurell, 1969).

Ungefär samtidigt passerade blivande godsägaren och järnvägsingenjören, baron Axel Adelswärd Kuba och fick via vår konsul kontakt med Beurling och dennes assistent Lundberg*. De blev vänner och umgicks under flera dagar. Beurling fotograferade honom på en glasplåt tillsammans med en låda Havannacigarrer.

"Beurling är väl känd av Jenny Lind, Fredrika Bremer och några andra svenskar som besökt ön. Han har varit 14 år från Sverige, flera år i Tyskland, Frankrike,  Förenta Staterna och de senaste sex här. Han var ursprungligen arkitekt och ingenjör och ritade en lång tid för [John] Ericsson i New York, kom till Cuba som järnvägsingenjör samt slog om och blev fotograf. Han gör ypperliga både daguerreotyper och fotografier och var artig nog att göra mig en av de senare", skriver han i ett brev hem till Sverige från New Orleans 16 mars 1856.
(Björn Jonsson: Axel Adelswärds resa i Amerika 1855–1856. C-uppsats, Luleå Tekniska Universitet 2003).

Där fick vi alltså en glimt av ytterligare tre svenskars besök på Cuba. Fredika Bremer kom till Cuba den 31 januari 1851 för att studera slaveriet där, och stannade nästan tre månader. Där träffade hon Jenny Lind, som gjorde två konserter, en utbuad (eller kritiserad för höga biljettpriser) och en mycket applåderad. Det var en anhalt i sångerskans långa turné, organiserad av P T Barnum.

Båda damerna fotograferades för övrigt också i Bradys ateljé i Chicago, då av hans assistent, svensken Polycarpus von Schneidau. Beurling var en av Kubas 17 daguerreotypister (1859).

Beurling ska alltså ha lämnat Sverige cirka 1842. Det finns många Beurling i svenska arkiv (inklusive kryptohjälten Arne) men jag har inte hittat honom i Stockholms kyrkböcker. Och inte i emigrantregister på webben. Forskar vidare.

* Assistenten Lundberg är identisk med den blivande stockholmsfotografen Adam Bernhard Jacob Lundbergh; född i Stockholm 1/9 1828 – som enligt Stadsmuseet lärde sig yrket i Havanna och Boston. Han drev en känd visitkortsateljé i Urvädersgränd, nedanför Mosebacke, och fotograferde gärna skådespelare, författare, målare och andra artister – innan han stängde ateljén och blev begravningsentreprenör.

 Self-portrait – fast av vem?

A post-mortem of General Don Manuel de Eña, a spanish colonialist, signed and dated on the plate Havanna 1851.

Bilderna från Åke Hultmans samling.