Agnes Hansson

Pär Rittsel 

 Agnes Hansson var en av de flitigaste medlemmarna i Stockholms Kameraklubb under den så kallade Rosenlundsepoken. 

Här uppmärksammas hon med artikel i AT den 23 september 1942:

Ville ha kritik men fick pris

Sjuksköterska  Sveriges bästa kamera-kvinna
Febertermometrar och gasbindor är väl vad man vanligen ser i hän­derna på en sjuksköterska. Fröken Agnes Hansson, Röda korssyster och för närvarande i tjänst på en barnavårdscentral i Stockholm, ut­gör inget undantag, men – då och då får man se henne med kameran fånga någon liten patient, vars minspel kommit fotojägaren inom henne att vakna.
– Jag tycker det är oerhört roligt att fotografera barn, men än hellre gör jag naturstudier, bekänner hon vid ett sam­tal. Den kollektion på fem kort, som gjor­de henne till andra pristagare i Fotoama­törernas nyligen avgjorda mästartävlan, äro allesammans blomsterstilleben från Skåne.
Jag hoppades på kritik, men fick pris, är hennes förvånade kommen­tar till resultatet. Och allmänhe­tens förvåning är egentligen lika stor, ty aldrig förr har någon dam lyckats placera sig så högt upp på prislistan.
– Jag tog de lyckade korten under min semester nere i Skåne. Förut har jag med kameran i hand genomströvat fjällregio­nerna, men i år styrde jag kosan till Skå­ne i stället. Där kan man också fånga vid­der, fast av annat slag än i fjällen. Jag låg i sovsäck i en bil och steg ibland upp vid 3-tiden på morgnarna. Soluppgången — hu. —uar a.iiga ganger och dagg­dropparnas glitter på blommor och spin­delväv tjusade att söka fånga. Jag gjorde också långa cykelfärder kors och tvärs över min hemprovins' slätter och foto­graferade vad som föll mig in. Korten till pristävlingen plockade jag ut på måfå i all hast, när jag kom hem och väntade mig aldrig vinna något pris.
Expertisen delar inte fröken Hanssons överraskning. Agnes Hansson har blivit ett namn att räkna med i fotografiska kretsar, där hon sedan 10 år tillbaka rör sig som fisken i vattnet. Hon är livligt in­tresserad medlem i Fotografiska förenin­gen, har hört mängder av föredrag i äm­net och gått på en kvällskurs. Vadan hon följaktligen själv kopierar och framkallar bilderna i den mån hon har tid. Det lär för övrigt vara fröken Hanssons stående söndagsarbete, ty vardagarna gå helt åt till sjukvården.
Under årens lopp har hon vunnit en hel del pris i Turistföreningens tävlingar och flerfaldiga gånger har hon med bilder deltagit i utställningar utomlands. Själv räknar hon sin medverkan i årsboken Nordisk Fotografi som ärofullast. Däri samlades de bästa fotografiska alstren från Sverige, Danmark, Norge och Fin­land och det var sannerligen inte vem som helst, som fick en bild reproducerad i den.
Men så är inte heller den fotoin­tresserade sjuksköterskan "vem som helst" utan Sveriges bästa kvinnliga amatörfotograf. Fast den titeln vill fröken Hansson själv in­te kännas vid.
Kugel