ПЛАНИНИ

Видеоклип в YouTube
Планината е топографска релефна замна форма, която има по-голяма надморска височина от заобикалящите я обекти.Планината е много по-стръмна или по-обемна от хълма, но има определено застъпване между двете понятия, така че употребата им зависи от местните обичаи и условия.