8. Archief‎ > ‎

2018 - Geschiedenis project duurzaamheid

Principia en Duurzaam.

Een poosje geleden is het idee geboren om binnen Principia “iets te doen” met het onderwerp Duurzaamheid.

Vier Principia-leden – Geert Hidding, Henk Schoenmaker, Arno Wentink en ondergetekende hebben elkaar op dit onderwerp gevonden. Om de belangstelling te peilen werd met hulp van het alumniburo van de UTwente een mail verstuurd aan alle WB-alumni.

Dit heeft geleid tot het opstarten van 3 Principia-Duurzaamheidsgroepen:

Groep “Midden” , coördinator is Marc van Gerrevink

Groep “Noord” met coördinatoren Geert Hidding en Anne F van der Meer

Groep “Oost”, coördinator is Jan Kees te Riet Scholten

Voorafgaande aan de Algemene Ledenvergadering vond er op 16 mei 2013 in Enschede op de UT een gezamenlijke bijeenkomst van alle groepen plaats. Hier kon men elkaar (weer) ontmoeten, hield ir. Siemons een voordracht over “Duurzaamheid en Economie”, en werden de verschillende plannen gepresenteerd.

Daarna zijn de drie groepen onafhankelijk van elkaar aan de slag gegaan met het kiezen van een onderwerp en het bepalen van een eigen aanpak.

De groep “Midden” gaat zich bezighouden met zonne-energie in NL, in het bijzonder een vergelijking tussen opwekking in NL en opwekking in de Sahara (plus transport naar NL).

De groep “Noord” gaat aan de slag met een Kema-onderzoek uit 2007: “Future of Energy - Energy Availability after 2030 – enough or to spare? We willen kijken hoe de ontwikkeling tussen 2007 en 2013 is geweest, en of de conclusies nog gelden.

De groep “Oost” richt zich op energiebesparingsmogelijkheden in de industrie. We zoeken nog enthousiaste mensen om de groep te versterken.

We hebben met vreugde mogen constateren dat het onderwerp “Duurzaamheid” bij de WB-alumni van zeer verschillende generaties op een warme belangstelling kan rekenen. Met het opstarten van drie nieuwe Principia-activiteits-groepen - waarvan twee buiten het “koninkrijk Twente”, heeft Principia opnieuw een stap gemaakt op weg naar een “bruisende” alumnivereniging.

Namens de initiatiefnemers

Anne F. van der Meer


PS. Interesse? Kom eens een avondje “snuffelen”. Neem even contact op met :

duurzaam “Midden”: marc@vangerrevink.nl

duurzaam “Noord”: a.meer35@upcmail.nl

duurzaam "Oost": jktrs@home.nl