Startpagina

Op de algemene ledenvergadering hebben we besloten om ons verenigingslogo te vernieuwen. In het nieuwe logo komt de band tussen Principia en Newton sterker tot uitdrukking. Hiermee geven we invulling aan het beleid dat we sinds vorig jaar hebben ingezet. Het Principia-bestuur heeft de ambitie om de overgang van een Newton lidmaatschap naar een Principia lidmaatschap waardevol, logisch en vanzelfsprekend te maken. De relatie die je als student met de Universiteit Twente hebt opgebouwd laat je toch niet zo maar schieten!


Nieuws


Voor een goede communicatie met onze leden is het van groot belang dat wij over een up-to-date adressenbestand kunnen beschikken.

Zorg dat er een actueel e-mailadres in uw alumniprofiel  staat (www.utwente.nl/alumni ), of geef dit aan ons door via Principia.Contact@gmail.com