Startpagina

PRINCIPIA – SENTIMENT & SOLIDARITEIT  Principia is de alumnivereniging van werktuigbouwkundige ingenieurs van de Universiteit Twente.  De vereniging is ontstaan uit de behoefte contact te houden met medeafgestudeerden en met de vakgroep Werktuigbouwkunde. Gezien de drukke baan van veel alumni zal het Principia lidmaatschap soms een passief karakter hebben, maar in andere situaties hopen we dat je actief wilt meedoen. Wat doet Principia allemaal?


  • We informeren de Twentse WB-er op hoofdlijnen over de belangrijkste ontwikkelingen bij WB, bij Isaac Newton en bij Principia zelf via het digitale WB-nieuwsbulletin en via onze website www.principia.utwente.nl. Zo blijf je op de hoogte van het “wel en wee bij WB op de UT” en kun je de goede herinneringen uit je studententijd levend houden: noem het SENTIMENT.  Door het publiceren van inspirerende Twentse successen *) willen we bovendien een bijdrage leveren aan een goede reputatie van de UT en van WB.
  • Een tweede speerpunt is het stimuleren en ondersteunen van studentenactiviteiten. Dat betreft zowel onze jonge vakbroeders en -zusters van Isaac Newton (symposia, excursies waaronder de Ladies Tour), als ook het Green Team Twente (Shell Eco-marathon) en het Twente Solar Boat Team, etc. Voor meer info zie ook  www.isaacnewton.utwente.nl, www.greenteamtwente.nl en www.solarboattwente.nl 

Green Team Twente

 
 


  • Verder organiseren we samen met Isaac Newton de tweejaarlijkse Principia-prijs, de  jaarlijkse Masterlunchlezing en de Shadowing days (bij dit laatste bieden we de student een gelegenheid om een dag met een alumnus in de bedrijfssituatie mee te lopen).  Dit alles samen te vatten onder het trefwoord “SOLIDARITEIT”.
  • Ook een actief lidmaatschap is mogelijk: Principia kent voor de actieve leden de projectgroep Senior Expert Support (waarbij gepensioneerden hun kennis en ervaring ter beschikking stellen aan bedrijven en instellingen) en een werkgroep DuurzaamheidWe horen regelmatig dat we de meest actieve alumnivereniging op de UTwente zijn en daar zijn we trots op. 

Kom je er ook bij? 


Principia, Alumnivereniging Werktuigbouwkunde UTwente 

Het bestuur

*)  Heb je ook een successtory (tevens PR voor je eigen bedrijf of organisatie)?  Mail naar  Principia.Contact@gmail.com of

      direct naar ons bestuurslid communicatie Anne F. van der Meer  a.meer35@upcmail.nl
Voor een goede communicatie met onze leden is het van groot belang dat wij over een up-to-date adressenbestand kunnen beschikken.

Zorg dat er een actueel e-mailadres in uw alumniprofiel  staat (www.utwente.nl/alumni ), of geef dit aan ons door via Principia.Contact@gmail.com