regels‎ > ‎

toernooi reglement

Het toernooi wordt gespeeld volgens de normale beachvolleybalreglementen van de NeVoBo en verder volgens de volgende regels :

 • Lager dan de klasse waarin de hoogstspelende deelnemer in de competitie van de NeVoBo uitkomt, mag niet worden deelgenomen. Dit geldt ook voor de jeugdspelers. Overtreding van deze regel kan diskwalificatie betekenen en daarmee uitsluiting voor het verdere toernooi van het desbetreffende team.
 • De teams dienen zich uiterlijk een half uur voor de aanvang van het toernooi te melden bij het wedstrijdsecretariaat.
 • Alle wedstrijden worden op tijd gespeeld.
 • Elke wedstrijd bestaat uit èèn set met veldwissel(s) om de 10 wedstrijdpunten.
  Bijv. De stand 3 - 7 is veldwissel, maar ook 8 - 12, enz.
  Met de puntentelling wordt na veldwissel doorgeteld tot het eindsignaal heeft geklonken.
 • Door het wedstrijdsecretariaat wordt centraal een begin- en eindsignaal gegeven. Bij het eindsignaal wordt de rally niet afgemaakt.
 • Na afloop van de wedstrijd tekenen de aanvoerders en de scheidsrechters het wedstrijdformulier.
 • De wedstrijden worden door de teams in de eigen poule gefloten.
 • Alle scheidsrechters leveren na het fluiten het wedstrijdformulier in bij het wedstrijdsecretariaat.
 • Er dient gespeeld te worden met een speciale beachvolleybal. De deelnemende teams dienen dus in het bezit te zijn van een beachvolleybal.
  Bij de wedstrijdtent is tegen borg een bal te lenen.
  Het in het speelschema eerstgenoemde team levert de wedstrijdbal en heeft tevens de keus tussen opslag of speelhelft.
 • De deelnemende teams worden in diverse klassen en afhankelijk van het aantal aanmeldingen binnen die klasse, in meerdere poules ingedeeld. Het is de toernooi-organisatie toegestaan bij te weinig deelname in een bepaalde klasse teams te verschuiven of te verplaatsen.
 • Indien een team 5 minuten na de aanvangstijd van de wedstrijd niet aanwezig  of nog niet compleet is, dan is deze wedstrijd verloren met 0-15.
 • Een gewonnen set levert 2 punten op, een gelijke stand 1 punt en een verloren set 0 punten.
 • De rangorde in de poule wordt bepaald door :
 • Het aantal wedstrijdpunten. Is dit voor twee of meer teams gelijk, dan beslist :
 • Het saldo van de gescoorde voor- en tegenpunten. Is dit gelijk dan beslist :
 • Het hoogst aantal gescoorde voorpunten. Is dit gelijk dan beslist het lot.
 • In gevallen waarin dit toernooi-reglement niet voorziet, beslist de toernooiorganisatie.
 • De volleybalvereniging Primavo, noch de toernooiorganisatie is aansprakelijk te stellen voor ongevallen voor, tijdens of na de wedstrijden en voor diefstal van kleding of andere eigendommen. Let op uw spullen.!
 • Mocht het toernooi door omstandigheden niet doorgaan dan kan in verband met de reeds gemaakte kosten geen inschrijfgeld worden terugbetaald.
 • Door deelname verklaart men zich akkoord met dit reglement.