regels‎ > ‎

spelregels

 • Er wordt gespeeld op een veld van 7 bij 14 meter. Nethoogte dames 2,24 m / heren 2,43 m.
 • Het aantal spelers in het veld bedraagt 3 personen per team (bij competitie hoog 2 personen per team) . Bij een mix-team moet er altijd minimaal 1 dame in het veld staan.

 • Er wordt gespeeld volgens het rallypoint systeem. Dus na iedere rally wordt een punt aan de winnaar toegekend.

 • Om beurten wordt er geserveerd, de spelers houden zelf bij wie aan de beurt is om na de opslagwissel te serveren.

 • Wisselspelers mogen vrij indraaien op de serveerplaats.

 • Bij de service mag het zicht van het ontvangende team niet ontnomen worden door de niet serverende spelers.

 • Er mag van achter de gehele achterlijn geserveerd worden. Er is slechts één opslagpoging.

 • Een netservice is niet fout. Na een netservice gaat het spel normaal door.

 • Na de opslag zijn er geen beperkingen in de aanvalsposities.

 • Elke bal die over het net gaat wordt als een aanval beschouwd. Pushballen en geplaatste ballen waarbij met de vingers richting wordt gegeven zijn niet toegestaan.  Het is ook niet toegestaan met de bovenhandse techniek een bal te spelen waarvan de balbaan niet loodrecht (in een hoek van 90 graden) op de schouderas staat.

 • Time -outs zijn niet toegestaan.

 • Voetfouten; Opslag is achter de achterlijn, over of op de lijn is fout. Bij de middellijn mag een speler in het veld van de tegenstander komen, mits de tegenstander daardoor niet direct of indirect wordt gehinderd.

 • Als een bal naar de overzijde wordt gespeeld mag er geen zacht/lang contact zijn. Een push- of duwtechniek, waarbij sturing wordt gegeven aan de bal is dus niet toegestaan.

 • Bij het bovenhands spelen van een setup (aanvals opzet voor smash, shot of push) hoeft er geen kort contact te zijn, maar er mag niet zijdelings worden gespeeld (enkel loodrecht op de schouderlijn)

 • Een blok telt als een contact, waarna de bal dus nog maar 2 keer mag worden geraakt als hij aan dezelfde zijde van het net blijft. De bal mag na een blok wel nogmaals door de oorspronkelijke blokkeerder worden gespeeld. Wel wordt dit dan als 2e contact van het team beschouwd.

 • De eerste bal na de service dient altijd hard gespeeld te worden. (service opvang)

 • Bij beach-volleybal is soepele arbitrage gewenst, het is daarbij ook de gewoonte om de scheidsrechter te informeren over in-, uitballen, touche’s en netfouten indien de scheidsrechter dit zelf niet kan zien. Beachvolley is een sportieve en relaxte bezigheid en bij uitstek geschikt om lange rally’s te spelen