regels‎ > ‎

algemene voorwaarden

  • De start van het toernooi is om 09:00 uur. Het toernooi zal omstreeks 17:00 uur weer afgelopen zijn.

  • Het te betalen inschrijfgeld is exclusief parkeergeld.

  • Het inschrijfgeld wordt vóór het toernooi van uw rekening afgeschreven.

  • Er zal gespeeld worden in teams van 3 personen, waarbij indraaien op de serveerdersplaats is toegestaan.

  • Het inschrijfgeld bedraagt € 30.

  • Elk team dient er rekening mee te houden dat in de eigen klasse enkele wedstrijden gefloten dienen te worden.

  • Zonder het afgeven van een machtiging is het niet mogelijk om in te schrijven voor het Primavo Beachtoernooi.

  • De organisatie houdt zich het recht voor om de teams in een andere klasse in te delen (e.e.a. na overleg met contactpersoon).

  • Lager dan de klasse waarin de hoogstspelende in de competitie uitkomt mag niet worden ingeschreven. Dit geldt ook voor jeugdspelers !

  • Mocht het toernooi ten gevolge van bijzondere omstandigheden, weer, calamiteiten e.d. geen doorgang vinden, waartoe uiteraard slechts in uiterste noodzaak zal worden besloten, dan zullen i.v.m. de voorbereidingskosten geen inschrijfgelden worden gerestitueerd. Tevens vindt er geen restitutie plaats bij niet opkomen of terugtrekken van het team.