เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแนวทางการพัฒนาคลินิกหมอครอบครัว

โพสต์18 มี.ค. 2561 18:39โดยprimary care
การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแนวทางการพัฒนาคลินิกหมอครอบครัว วันที่ 19-20 มีนาคม  2561 ณ โรงแรมกรุงศรีรีเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมจากด้านล่าง

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแนวทางการพัฒนาคลินิกหมอครอบครัว วันที่ 19-20 มีนาคม 2561


Comments