รับสมัครแพทย์ FM

โพสต์25 ม.ค. 2562 02:05โดยprimary care   [ อัปเดต 21 ก.พ. 2562 20:09 ]


กรุณาอ่านขั้นตอน
การสมัคร
เอกสารที่แพทย์ต้องนำมาในวันคัดเลือก
1. สำเนาใบสมัครที่ Print จาก internet
2. ผลการศึกษา (Transcript)
3. คำรับรองของสถาบันการศึกษา (Recommend)
4. แพทย์ที่เป็นข้าราชการลาศึกษา (New track) ต้องมีหนังสือยินยอมให้เข้าฝึกอบรม จากต้นสังกัดเดิม
5. เอกสารรับรอง/เอกสารที่แสดงให้เห็นว่า สอบผ่าน NL1 และ NL2 
6. ใบแสดงความจำนงเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนของนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาฯซึ่งสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561

หมายเหตุ
เนื่องจากการมีความติดขัดของกระบวนการประกาศเล็กน้อย จึงทำให้ ระบบรับสมัคร Online จะเปิดให้สมัครได้ประมาณวันที่ 12  กุมภาพันธ์ 2562

ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือก ได้ที่นี่  >>>>  สมัครแพทย์  <<<<

ตรวจสอบรายชื่อ ของเขตและจังหวัด ได้ที่นี่ >>>> ตรวจสอบรายชื่อ <<<<

เอกสารต่างๆ สามารถ ดาวน์โหลดได้จากด้านล่างนี้

ปี 62Comments