OM0OUP

Aktivácia CTCSS 88,5Hz, na výstupe tiež 88.5 Hz.