OM0OUN

Ovládanie prevádzača:

# # 1 -    Hlasová identifikácia prevádzača
# # 2 -    Aktuálny čas
# # 3 -    Vnútorná teplota prevádzača (momentálna + maximálna)
# # 4 -    Sila signálu
# # 8 -    Počet resetov
# # 9 -    Verzia prevádzača

Poznámka:

Prevádzač už nie je prepojený linkovým rádiom s OM0OET ako to stále uvádzajú niektoré zdroje, prevádzač je v súčasnej dobe pripojený na ECHOLINK vďaka Imrovi OM2WM. Prepojenie linkovým rádiom s OM0OUG je funkčné od 28.7.2007

Ďalšie informácie:

    Zariadenie prevádzača vyrobil Karel OK1DNH z Prahy. Prevádzač bol nainštalovaný a uvedený do prevádzky na Chate pod Veľkým Inovcom, dňa 31.mája 2003 skupinou rádioamatérov: Jozef OM5MM, Tono OM5JA, Jano OM3TC a Laco OM5LD. Historicky prvé spojenie bolo uskutočnené s OM5ALU o 15,02 UTC. Výkon je nastavený na 5W (s možnosťou max. 10W), anténa je vertikálna – všesmerová so ziskom 3dBd (ANTENEX).  A.S.L 865m  (860m výška strechy + 5m stožiar antény) Geografickú polohu prevádzača zmeral pomocou GPS (Garmin 215) OM5MM (1.júna 2003 o 11,14 UTC).

V letnom období funguje prevádzač na solárny pohon. Viac informácií aj s fotkami z montáže môžete nájsť tu. http://www.echolink.sk/index.php?sekcia=clanky&clid=1260220092

Mapy pokrytia signálom OM0OUN od OM1AEG:

Pokrytie pre ručný TRX, 3W, anténa "gumka"(-5dBd)

Pokrytie pre mobilný TRX, 3W, anténa "štvrťka" (0dBd) , straty na kábli 1db

Pokrytie pre základňový TRX, 3W, anténa kolineár (+3dBd) vo výške 10m nad terénom, straty na kábli 3db