OM0OUG

Prepojenie linkovým rádiom s OM0OUN je funkčné od 28.7.2007