Screenr

Med skärminspelningstjänsten Screenr kan du kvickt och lätt spela in en film av något som visas på din skärm, samtidigt som du pratar till. Det är perfekt om du vill guida elever på en webbsida eller visa hur ett program fungerar. (Gissa hur jag gjort det här kursmaterialet. Inte med Screenr visserligen, men med ett annat skärminspelningsprogram.)

Den största begränsningen med Screenr är att det bara går att spela in maximalt fem minuter åt gången. Vill du göra längre filmer än så är en möjlig lösning att du använder Screenrs funktion för att föra över filmerna till YouTube och att du sedan klipper samman dem där med YouTubes redigeringsprogram

En annan möjlighet, om du vill göra lite längre filmer, är att använda programmet CamStudio. Det kan du lära dig mer om på PIM. Där kan du faktiskt också lära dig hur jag gjort en här webbplatsen.

I den här demonstrationen av Screenr visar jag fotografier, men kom ihåg att du kan visa vad som helst på din datorskärm och fundera över vad du vill presentera.

Gör webb-tv med Screenr (6:42 minuter)