Науково-методичний альманах «Нива знань»

Видається з 1995 року

(передплатний індекс 22617 у Каталозі видань України). Виходить 1 раз на квартал. Має обов’язковий розсил  не тільки до центральних бібліотек України, але й до обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти України. Усім, хто навчається для того, щоб навчати, «Нива знань» дає ключ до знань. На сторінках журналу розглядаються всебічні питання: управління освітою, філософії освіти, профільного навчання, виховної роботи, психології освіти, дошкільної, початкової та позашкільної освіти, природничо-математичних, гуманітарних наук, культури здоров’я, трудового навчання, інтернатних закладів, ПТНЗ та ін.
    Започатковані нові щорічні спецвипуски Редакція журналу «Нива знань» приймає замовлення на спеціальні випуски від окремих осіб або навчальних закладів.
    Бажаючі можуть подати як окрему статтю, так і матеріали для всього змісту журналу відповідно до його спрямування в електронному вигляді – на CD диску у форматі Microsoft Word 6.0 і вище (шрифт: Times New Roman; розмір: 12 пунктів; та на папері: формат А4; поля: ліве – 3, праве –1,5, верхнє і нижнє – 2,5 см) із роздрукуванням в одному екземплярі за підписом автора. Необхідно вказати: повне ім’я автора, наукове звання, посаду, фото, контактний телефон.
    Нагадуємо, кожен навчальний заклад може замовити свій окремий власний номер видання за домовленістю з редакцією. Він вийде позачергово, у зручний для Вас час.