Objectius dels Premis

Objectius:

Tots els alumnes dels centres treballin la literatura catalana, potenciant les competències:

. Competència lingüística i comunicativa

. Competència artística i cultural

. Competència  digital

. Competència d’aprendre a aprendre

. Competència d’autonomia i iniciativa personal


Descripció de l’activitat

Cadascuna de les escoles presenten un text per a cada cicle, fins a un total de 6. Aquest text és triat pels docents del centre i ha de ser en Català.

Aquestes agrupacions porten el NOM d’un autor:

1r i 2n PRIMÀRIA:  Joana Raspall

3r i 4t PRIMÀRIA:  Joan Oliver – Pere Quart

5è i 6è PRIMÀRIA:  Joan Salvat Papasseit

1r i 2n ESO: Miquel Martí i Pol

3r i 4t ESO:   Joan Maragall

Batxillerat: Mercè Rodoreda

 

Els blocs/sites tindran aquests noms i hi haurà alguna referència als autors, que permeti introduir-los als alumnes.

Aquests materials es recullen en aquests site.

Hi ha dos premis, un de jurat popular i un de jurat especialitzat.

El jurat popular el formaran els alumnes de cada cicle i votaran als textos del mateix cicle exceptuant els text de la seva escola, després d’haver treballat els textos.

Cada escola participant assignarà 5, 3, 2 i 1 punts a textos de cada cicle i omplirà un formulari de google docs amb els resultats.


Cada escola desenvoluparà els seus Jocs Florals com fa habitualment.  Si aniria bé que el dia de Sant Jordi tothom hagués celebrat ja la cerimònia per iniciar els tràmits  dels Jocs Florals de Tr@ms. 

Es presentarà al concurs de Jocs Florals de Tr@ms el primer premi de Jocs Florals de cada escola (per cicles).  Cas que a les escoles es faci per cursos, s’escollirà el que es consideri millor entre els dos primers.

Aquest document per cicle es presentarà en un arxiu de text (en format word).

Per cada nivell només hi haurà una categoria que inclourà prosa, poesia, assaig...

 

TEMPORALITZACIÓ:

·   Creació del  blog:  Durant el segon trimestre.

·   Setmana del 24 al 28 penjar els textos al blog.  Cada centre escriu el textos a l’autor corresponent (els coordinadors tindran els accessos).

·   Mes de maig :  Treball de lectura i votacions  a les classes (votacions dels alumnes).  Darrer dia:  1 de juny . 

·   Trobada jurat:  11 de maig. 

·   Entrega de premis:  Es farà a cada centre abans de finalitzar el curs. Es faran fotos de l’entrega de premis per crear un audiovisual que es penjarà al site/bloc i s’ensenyarà a les Jornades de juliol.

 

PROPOSTES DE TREBALL:

·                 Durant el mes de maig es faria el treball amb els textos seleccionats.  

El treball que es pugui fer a les diferents escoles podria quedar obert i que cadascú realitzés les activitats que veiés més adients d’acord a la línia d’escola. 

-        El que sí caldria dedicar és sessions a la lectura dels diferents textos del cicle corresponent i fer les votacions dels alumnes (per això és dóna de temps tot el mes de maig, per a que cadascú pugui calcular l’espai de temps –sessions- que necessitarà dedicar a aquest treball  dins el tercer trimestre sense afectar a la seva programació o incloent els objectius que persegueixi dins d’ aquesta.

-        En funció de les edats les lectures podrien ser totes col.lectives  o bé ja fetes des de casa .  Podria  fer-se una votació més o menys oberta (en funció d’uns criteris que es vulguin treballar des de l’escola o no).  En aquest sentit, podrien elaborar-se guions de treball (graelles, rúbriques...) que ajudessin als nens a fer una crítica constructiva dels diferents textos i a tenir una valoració objectiva dels mateixos.  Això ens permetria treballar amb els nens la votació i l’argumentació de la mateixa.