Tarieven

De tarief structuur van het OG-systeem is vereenvoudigd. Bel voor info: 0621-54-03.71

Op uw eigen server worden geen extra applicaties geïnstalleerd.

Tarief:

€ 15 per user per maand (inclusief serverkosten bij Preij Software).

De OG-SQLdatabase blijft op uw eigen server staan.

U kunt er ook voor kiezen de OG-SQLdatabase op een externe server te zetten. Afhankelijk van de eisen wordt daarvoor een aparte offerte gemaakt.

Bestaande klanten kunnen ook de oude tarief structuur (zie hieronder) houden, maar dan kan geen gebruik gemaakt worden van OG-Cloud en OG-Apps.

Nieuwe klanten:

Eén dag installatie: € 1000.

Voor het converteren van bestaande databases naar de OG SQL-database wordt een aparte offerte gemaakt.

Bestaande klanten:

I.v.m. het werken via het web zullen een aantal conversies in de bestaande database plaatsvinden.

Zo zullen foto's nu in de database worden opgeslagen. Deze conversie is kosteloos.

Oude tarief:

Bel voor info: 0621-54-03.71