หน้าแรก

การดำเนินงานคัดกรองนักเรียนยากจน
ปีการศึกษา 1/2560    การคัดกรองนักเรียนยากจนปีการศึกษา 1/2560
     - คู่มือการจัดทำ  (คลิก) 
     - ปฏิทินให้คัดกรองนักเรียนยากจน (คลิก)

  การคัดกรองนักเรียนยากจนระยะที่ 2  
     -รับชมการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาส
      ทางการเรียนรู้ เมื่อวันที่ 6 ก.พ.2560  (ชมย้อนหลัง)
     -สรุปการถาม-ตอบ ชี้แจงการคัดกรองนักเรียนยากจน เมื่อวันที่ 6 ก.พ.2560 (คลิก)
     -คำถามยอดฮิตปัญหาการคัดกรอง  (คลิก)

     -หนังสือสพฐ. ที่ ศธ 04006/812 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560   (คลิก)
     -หนังสือสพป.น่าน เขต 1 ที่ ศธ 04080/ว 449 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 (คลิก)
     -หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04006/ว850 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560  (คลิก)  
     -ปฏิทินการคัดกรองนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 
(คลิก)

   เข้าระบบคัดกรองนักเรียนยากจน   (คลิก)

  คู่มือการดำเนินงานคัดกรองเด็กยากจน  (คลิก)
  สรุปคู่มือการดำเนินงานคัดกรองเด็กยากจน (ไฟส์ .pptx)  (ไฟส์ .pdf)
  แหล่งรวมข้อมูลระบบคัดกรองยากจน แบบฟอร์มและวีดีโอสอน  (คลิก)  


หน้าเว็บย่อย (1): ภาพการประชุม