Tehnička škola Čačak

Predmet RAČUNARSKI HARDVER


Broj pristupa sajtu:  

BLOK NASTAVA:

TENT OBRENOVAC 

SREDA, 13.12.2023.god.

Ovaj sajt je napravljen u cilju unapređenja nastave iz predmeta RAČUNARSKI HARDVER koji se realizuje u Tehničkoj školi u Čačku. Sajt je izrađen u 

saradnji učenika II razreda smera elektrotehničar informacionih tehnologija , elektrotehničar računara i predmetnog nastavnika Miloša Vasiljevića . Klikni za kontakt

Nikola Tesla (1856.-1943.god.): 

"Ne žalim što su drugi pokrali moje ideje. Žalim što nemaju svoje..."


 Von Neumann (1903.-1957.god.):

"Računar je mašina sa upamćenim programom..." (1946.god.)