Komentáře


Nové zítřky pro občanské vzdělávání

přidáno: 22. 12. 2014 7:47, autor: Pražské Fórum   [ aktualizováno 5. 1. 2015 13:38 ]

Poslanecká sněmovna překročila svůj stín a odhlasovala usnesení o vzdělávání ovčanů na občany. Potrefenou husu předvedl poslanec Jandák, který text označil za rudý a blbý. My ostatní se těšíme, že stát podpoří větší rozhled a politickou gramotnost. Například bývalým hercům ve sněmovně by se mohla, zdá se, docela hodit.


"Poslanecká sněmovna u příležitosti 25. výročí obnovení svobodného samostatného a demokratického právního státu na území České republiky a k podpoře rozvoje systému demokratického občanského vzdělávání v České republice s ohledem na ústavní zákon č. 1/1993 Sb. ze dne 16. prosince 1992, Ústavu České republiky, s ohledem na usnesení předsednictva České národní rady ze dne 16. prosince 1992 o vyhlášení Listiny základních práv a svobod, s ohledem na duchovní a mravní odkaz prvního československého prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka a prvního českého prezidenta Václava Havla, s ohledem na členství České republiky v Evropské unii a NATO, jež ji řadí do rodiny evropských a světových demokracií, a vzhledem k tomu, že

A) nevyhnutelnou podmínkou a nejzásadnějším předpokladem existence svobodného demokratického právního státu je rozvinuté demokratické smýšlení jeho občanů,

B) svoboda, demokracie a právní stát jsou hodnotami, o které musí každá nová generace s plným občanským nasazením pečovat a chránit je,

C) stát založený na demokratických hodnotách se nesmí vázat ani na výlučnou ideologii ani na náboženské vyznání

1. vyjadřuje úctu a uznání všem občanům, kteří se zasloužili o rozvoj svobody, demokratického právního státu a občanské společnosti v České republice.

2. podtrhuje klíčový význam občanského vzdělávání v demokratickém duchu pro udržitelnost svobodného a demokratického právního státu v České republice.

3. prohlašuje, že občanské vzdělávání v demokratickém duchu je opakem indoktrinace a politické propagandy, kterou provozují nedemokratická politická zřízení.

4. zdůrazňuje, že cílem občanského vzdělávání je vychovávat svobodné občany, tedy občany, kteří jsou schopni vlastního kritického úsudku o veřejných záležitostech, kteří jsou nakloněni osobnímu aktivnímu zapojení do veřejného dění a respektují při tom základní lidská a politická práva ostatních občanů,

5. zdůrazňuje, že občanské vzdělávání v České republice musí být založeno na demokratických principech, kterými rozumí zákaz indoktrinace, prezentaci kontroverzních témat z více různých úhlů pohledu a podporu samostatného myšlení občanů,

6. vyjadřuje svoji podporu rozvoji systému občanského vzdělávání v České republice."

---

http://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/023schuz/s023100.htm


Trauma na traumatologii

přidáno: 5. 10. 2014 15:00, autor: Pražské Fórum   [ aktualizováno 14. 10. 2014 4:39 ]

5.10.2014

Evropská komise zastavila dotace pro české nemocnice. Má obavy z nehospodárného čerpání financí a vyžádala si audit zakázek. Pro běžného člověka je spíš s podivem, že se pochybné rozdělování peněz řeší pouze ve zdravotnictví.

Ředitelé nemocnic jsou v šoku. Ne ze zjištění, že jejich nemocnice nakupovaly několikrát dražší přístroje - největší vrásky jim dělá fakt, že po tolika letech přivírání očí najednou přišla opravdová kontrola.

Kandidující vedoucí nemocnic si tak zajistili poměrně lacinou reklamu v médiích. Zveřejnili části auditní zprávy a začali bědovat nad osudem nešťastných pacientů, kterým se kvůli pokutám nedostane kvalitní péče. Jako předpojatý a neobjektivní vnímá audit i ministr zdravotnictví. Jeho vlastní objektivitu ovšem poněkud snižuje fakt, že byl sám ředitelem jedné z kontrolovaných nemocnic.


Řídit Prahu jako nemocnici

Šéf Motola Miloslav Ludvík se bije v prsa a křičí, že z jeho nemocnice nikdo nedostane pokutu ani před soudem. Podle zveřejněných zpráv má Motol zaplatit 9,5 milionů. Vysvětlení, jak se předražené nákupy mohly uskutečnit, neuvádí. To je poněkud zneklidňující obrázek kandidáta na primátora Prahy. Máme čekat zastavení evropských financí i pro pražské projekty?

Útoky na Ministerstvo financí, které kontroly pro Evropskou komisi zajistilo, jsou pochopitelné opravdu jen v kontextu blížících se voleb. Parametry auditu zadala Evropská komise kvůli podezření ze zneužívání dotací. Zveřejnění výsledků by bylo v rozporu se zákonem, výzvy ministra Němečka jsou buď neznalostí, nebo populismem.


Pro blaho pacientů i státu

Úsměvný je argument, že nemocnice úspěšně prošly kontrolou Ministerstva zdravotnictví. Současný audit zpracovává tým nezávislých odborníků pod vedením Lukáše Wagenknechta. Ten pomáhal rozkrýt praktiky proslulého ROP Severozápad, pražského Dopravního podniku nebo Krajské zdravotní. Průběh je stále stejný - nikdo za nic nemůže a odpovědnost se přehazuje tak dlouho, než je záležitost promlčena.

Největší bolest českého zdravotnictví není v těch několika předražených zakázkách, ale v systému, který absurdní rozhazování peněz bez personální odpovědnosti povoluje. V této souvislosti je zajímavý trend stoupajícího počtu vedoucích nemocnic na kandidátních listinách. Mají vážný zájem o blaho občanů, nebo je za účastí ve volbách snaha hlídat své finanční zájmy?

 

Autor: Tereza Kněžourková

Jak nenaletět v říjnových volbách?

přidáno: 2. 10. 2014 4:08, autor: Pražské Fórum   [ aktualizováno 2. 10. 2014 4:19 ]

Jak nenaletět v říjnových volbách?

Přečtěte si průvodce protikorupčního voliče Rekonstrukce státu!

 

Rekonstrukce státu dnes zveřejnila na www.rekonstrukcestatu.cz/rokpote shrnující hodnocení, jak politické strany naplňovaly svůj závazek k prosazení devíti protikorupčních zákonů. V rámci platformy nevládních organizací, které jsme členem, jsme sliby zhodnotili rok od minulé předvolební kampaně, kdy se kandidáti do Sněmovny i politické strany hromadně k projektu Rekonstrukce státu připojovali.  Upozornění na „vysvědčení“ politických stran putuje zároveň v těchto dnech formou letáku odhadem do téměř 2,5 milionu domácností po celé České republice. V nadcházejících volbách tak může vysvědčení sloužit jako informační průvodce pro protikorupční voliče.

„Řada stran včetně ODS či hnutí ANO v komunálních volbách slibuje transparentní hospodaření měst a obcí. Přitom se jim nepodařilo během roku schválit zákony, které by toto zprůhlednění zajistily,“ říká Pavel Franc, ředitel organizace Frank Bold a garant Rekonstrukce státu. „Je zarážející, že politici necítí potřebu vysvětlit svoje neplnění předvolebních závazků,“ dodává Franc.

Hodnocení má jak písemnou podobu, která se bude distribuovat v tisku a na letácích v krajských městech, tak i elektronickou verzi, na kterou upozorňujeme online kampaní se spoty se známými herci. Spočítali jsme, že prostřednictví letáků, inzerce, newsletterů, sociálních sítí a dobrovolníků se hodnocení dostane minimálně ke 2,5 milionu čtenářů.„Čím méně veřejnost ve volbách hledí na billboardy a více na skutečné kroky stran, tím je větší šance na odpovědnou politiku. Hodnocení prosazování rekonstrukčních zákonů je jedním ze způsobů, jak tom pomoci,“ říká David Ondráčka, garant platformy a ředitel Transparency International ČR.

V hodnocení dostaly politické strany známku, a to zvlášť u každého zákona. Číslici doplňuje shrnutí faktických kroků, které pro anebo proti zákonu podnikly. Expertní skupiny platformy hodnotí následující kritéria, která celý rok monitorovala: hlasování na plénu a ve výborech Sněmovny a Senátu, podávání pozměňovacích návrhů, práce ministerstev na návrzích.

„Voličům předkládáme zcela nestranné hodnocení skutečných kroků jednotlivých stran ke splnění svých závazků. Občané budou mít k dispozici  také jednotlivá fakta a reakci stran, aby mohli sami posoudit, jak politici své sliby plní,“ dodává garant projektu Martin Kameník, předseda o.s. Oživení.

Z devíti změn, které Rekonstrukce státu v březnu 2013 zvolila jako urgentní a zároveň realistické, zatím vstoupilo v platnost zrušení anonymních akcií (v roce 2013). Letos Sněmovna schválila novelu Ústavy, kterou se rozšiřují pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu na obce a především státem a samosprávou ovládané firmy. V pátek prošla navíc Sněmovnou změna legislativního procesu. Poslanci dále přijali služební zákon, který ale naplňuje parametry poslaneckého závazku pouze ze třetiny. Další zákony vláda plánuje předložit letos.

Platforma Rekonstrukce státu v září také vyzvala kandidáty do senátních voleb, aby podpořili rekonstrukční zákony, zejména novelu Ústavy o NKÚ, kterou chtějí senátoři zablokovat. Kandidáti, kteří novelu podpoří, budou uvedeni v  protikorupčním průvodci a dostanou grafický symbol, který mohou použít na svých propagačních materiálech. Zároveň budou uvedeni na webu www.rekonstrukcestatu.cz/senat2014.

Palmovka jinak?

přidáno: 7. 5. 2014 1:10, autor: Pražské Fórum   [ aktualizováno 7. 5. 2014 8:21 ]

28.4. 2014 - Podaří se vytvořit transparentní vizi rozvoje Palmovky? Nebo dojde ke zneužití zájmu místních obyvatel a z participativní vize zůstane okleštěný paskvil?

Architekti a urbanisté zapojení do projektu „Palmovka jinak“ představili možnosti, jak v souladu s hodnotami a preferencemi obyvatel dolní Libně dojít ke smysluplné urbanistické vizi pro Palmovku a okolí.

Stane se lokálním centrem lidského měřítka s živým parterem a obývatelným veřejným prostorem, jaké si přejí místní obyvatelé, nebo ji zahltí těžkotonážní kancelářský development, který se na ni valí od Karlína? Do značné míry to závisí na politickém rozhodnutí.

Podpora komunálních politiků z Prahy 8 je zatím spíše opatrná. Plánovacích setkání a prezentace dosavadních výstupů projektu se zúčastnili představitelé TOP 09, Strany zelených a ČSSD.

Stále existuje hrozba, že vyslovené potřeby obyvatel nebudou uspokojovány na základě toho, jak prioritní jsou pro řešení problémů dané lokality, ale na základě politické průchodnosti. Tím by de facto došlo ke zneužití participace. Tým projektu „Palmovka jinak“ věří, že tato - v Českém kontextu bohužel častá - situace nenastane a koncepční zapojení veřejnosti přispěje k vytvoření široce sdílené vize rozvoje Palmovky.

Více informací o projektu Palmovka jinak na 8jinak

Martin Veselý

Žádáme prošetření postupu státních zástupců v kauze Opencard

přidáno: 20. 3. 2014 17:06, autor: Pražské Fórum   [ aktualizováno 28. 3. 2014 3:41 ]

Platforma Vratťe nám stát!, jejímž členem je i Pražské fórum, zaslala stížnost Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze, v níž požaduje prošetření postupu Městského státního zastupitelství v Praze v kauze Opencard. Dosavadní výsledky vyšetřování vysílají znepokojivý signál o stavu české justice. Žádáme nápravu pochybení státních zástupců, díky nimž byl odsouzen whistleblower namísto odpovědných politiků.

Autoři stížnosti adresované JUDr. Lence Bradáčové vyslovují hluboké znepokojení nad nepravomocným odsouzením původně utajeného svědka Ing. Jiřího Chytila v kauze Opencard ze dne 24. 2. 2014. Ačkoli Jiří Chytil v roce 2009 z vlastní iniciativy kontaktoval tehdejší zastupitelku Janu Ryšlinkovou a obrátil se spolu s ní na Policii ČR, jíž poskytl řadu dokumentů a informací umožňujících rozkrytí této kauzy, byl vyhozen z práce, vystaven výhružkám a nakonec odsouzen k podmíněnému trestu a vysoké peněžní náhradě. „Rozhodnutí Městského soudu v Praze i postup Městského státního zastupitelství v Praze … slouží jako odstrašující případ pro všechny eventuální whistleblowery, který ve svých důsledcích může negativně ovlivnit budoucí vyšetřování korupčních kauz,“ varují předkladatelé stížnosti.

Představitelé iniciativy Vraťte nám stát! dále považují za skandální, že hlavní podezřelí a pravděpodobní strůjci celé kauzy – radní hl.m. Prahy z období 2006 – 2010 v čele s exprimátorem Pavlem Bémem – vystupovali u soudu pouze jako svědci. Jak připomínají, tento „paradox“ zdůraznil při vynášení rozsudku i soudce Alexander Sotolář. Tato skutečnost přinejmenším vzbuzuje dojem selektivní spravedlnosti, v horším případě naznačuje, že struktury tzv. justiční mafie stále fungují a dovedou efektivně prosazovat svoje zájmy.

Stěžovatelé dále upozorňují na některé nesrovnalosti a podezřelé okolnosti, které provázely vyšetřování kauzy Opencard: změny ve vyšetřovacím týmu, který se odvrátil od původního záměru šetření kauzy po politické linii k linii úřednické, či nepochopitelné prodlevy ve sběru klíčových důkazních materiálů, které umožnily zametení důležitých stop.

Z uvedených důvodů žádáme Vrchní státní zastupitelství v Praze o důkladné prošetření kauzy Opencard s cílem napravit možná pochybení Městského státního zastupitelství v Praze, která vedla k odsouzení korunního svědka, a dohnat k odpovědnosti skutečné strůjce této závažné korupční kauzy,“ uzavírají svou stížnost představitelé iniciativy Vraťte nám stát!

Celý text stížnosti zaslané Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze (JUDr. Lence Bradáčové) naleznete zde v PDF formátu.

Za iniciativu Vraťte nám stát!

Václav Němec, předseda
Marie Jelínková, výkonná tajemnice

Pražským metrem do Monaka

přidáno: 20. 2. 2014 9:18, autor: Pražské Fórum   [ aktualizováno 24. 2. 2014 2:56 ]

20.2.2014

Turnikety můžou Prahu přiblížit západní Evropě. Bývalý ředitel DPP Martin Dvořák hlásá, že jsou založené na celoevropských trendech, čímž buď dokazuje svoji neznalost zeměpisu, nebo neuznává za Evropu třeba Rakousko či Německo. Současné vyšetřování Ivo Rittiga ukazuje, že trend je spíš ryze český - přesunout kapitál do politických pletichářů (italskou terminologií kmotrů). 
Okénko do historie lobbingu k turniketům a pro otrlé i zápis z jednání dopravního výboru:

Ivo a Martin, piráti z Karibiku

Snaha zvýšit komfort těm cestujícím MHD, kteří se přes všechny snahy Dopravního podniku tvrdošíjně odmítají přesunout do aut, se datuje už pěkných pár let. V roce 2011 měla investice do turniketů přijít na 1,5 milirady, provozní náklady se odhadovaly na 100-140 milionů za rok. Cena se tak vyšplhá na 2,3 mld. O pár let dříve byla tato cena dvojnásobná. Dvořák rozdíl vysvětluje ekonomickou krizí, ale podle vzoru pražských veřejných zakázek je pravděpodobnější, že by se cena prostě navýšila po podpisu smlouvy.
Papírové jízdenky, ze kterých DPP platí polovinu firmě z Panenských ostrovů, by byly nahrazeny čipovou jízdenkou Ultralight. Jméno je zřejmě metaforou pro odlehčení kapsy Dopravního podniku.
Kdyby si metro nechalo zaplatit službu, která by u vstupu hlídala, zda mají cestující lístek, tak je to na 25 let levnější než postavit turnikety,“ citovala Česká pozice (23.09.2011) tehdejšího primátora Svobodu. Činnost služby ovšem měla existovat i při zavedení turniketů - DPP by najalo 200 "manipulantů", kteří by kontrolovali turnikety i pasažéry. Zůstal by i stejný počet revizorů, kteří by se přesunuli do povrchové dopravy. Inu, karibská matematika.

Turnikety hrozily stát se dalším pražským tunelem, jehož ústí by opět končilo někde v rittigovském Monaku.  
Diskuzi o smysluplnosti projektu vyvolal mimo jiné happening Živé turnikety, na kterém se Pražské fórum podílelo s Pirátskou stranou. Dojala nás péče, s jakou Martin Dvořák dbá o naši bezpečnost. Pokud se náhodou ztratíte v nepřehledných (třech!) linkách metra, kdokoliv vás může okamžitě najít. Na Opencard jsou už teď uloženy citlivé údaje, ale teprve se zavedením turniketů můžeme sledovat trajektorii pohybu každého Pražana. Ocení zejména vojenská kontrarozvědka a Jana Nagyová. 

Podle bezpečnostního poradce A. Šándora, bývalého náčelníka Vojenské zpravodajské služby, mají turnikety celou řadu dalších výhod. Ochrání například před nepřizpůsobivými osobami a (zřejmě přizpůsobivými) teroristy. Hned se nám bude mnohem líp spát. Tedy jestli získáme osvědčení, že nepatříme ani do jedné ze skupin...

vlastní zdroj


Jednání na Výboru dopravy: Sovy nejsou tím, čím se zdají být 


Upozornění: následující text je nevhodný pro osoby se slabým žaludkem.
Studii o přínosu turniketů zpracovala auditorská firma Deloitte, která měla být prošetřovaná protikorupční policií pro podezření z uplácení státních zaměstnanců při zadávání veřejných zakázek. 
Pan Sova (Deloitte) už ví, že turnikety jsou výhodné, ale přesná čísla nemá. Pařízek a Hudeček (oba TOP 09) se dožadují přesných čísel. Zpěvák Kalousek (ODS) je nadšen z možnosti monitorovat pohyb cestujících. Martin Dvořák (ředitel DPP) veřejně prohlašuje, že u nich existují různé druhy peněz. Zaměstnanec agentury Factur Invenio si myslí, že je v pořádku zpracovat průzkum pro průchodnosti turniketů v době letních prázdnin.


Celý text zápisu z jednání Výboru dopravy ZHMP ze dne 1.9. 2011, bod 1: Informace o turniketech v MHD
 
Materiál představil Ing. Martin Dvořák, generální ředitel DP hl.m. Prahy, a.s. Prezentace je pro nás stěžejní a chtěli bychom po několika letech představit politické reprezentaci, médiím a veřejnosti že projekt turnikety v metru přispěje hl.m. Praze a Dopravnímu podniku k zlepšení bezpečnosti cestujících v MHD. Na prezentaci pracoval širší tým. Dopravní podnik dlouhodobě hledá další možné dodatečné výnosy pro financování městské hromadné dopravy. V převážné většině velkých metropolí zejména Evropy jsou turnikety součástí odbavovacího systému MHD. Chtěl bych vyvrátit domněnku, že turnikety budou značným diskomfortem pro cestující. Chceme realizovat obdobný odbavovací systém turniketů, který je využit v mnohem větších městech světa. Turnikety chceme zavést kvůli dodatečným výnosům z toho, že budeme eliminovat černé pasažéry a černé jízdné v podpovrchové dopravě. Díky možnosti přesunutí revizorů do povrchové dopravy budeme omezovat počty černých pasažérů v povrchové dopravě, což nám přinese dodatečné výnosy. Dalším argumentem pro zavedení turniketů je otázka bezpečnosti, která je jednou z našich priorit.

Jakub Sova, Deloitte: Představil a okomentoval připravenou prezentaci na téma přínosy pro město, 
Dopravní podnik hl.m. Prahy a cestující při zavedení turniketů do podpovrchové dopravy. 
 
Diskuse: 
 
Mgr. Kalousek: Systém turniketů se mi líbí a domnívám se, že kromě jiného může do budoucna přinést i lepší monitoring migrace cestujících. V současné době je přes 20 stanic metra bariérových. Do projektu byly zahrnuty všechny náklady např. kamerový systém, který jste zmiňovali? Jaký model turniketů byl brán jako vzor? Další dotaz ohledně možného financování prostřednictvím PPP.

Ing. Dvořák, generální ředitel DP hl.m. Prahy, a.s.: Na bezbariérovost stanic je určen jiný typ peněz. Dopravní podnik hl.m. Prahy vykonává nekomerční aktivitu a proto má velmi málo projektů, které mají svoji vlastní ekonomickou návratnost. Aby byl Dopravní podnik menší ekonomickou zátěží pro město, hledáme i jiné možnosti financování. Dopravní plánování bude flexibilnější i díky přesným informacím o počtu cestujících. Uvažujeme o klasickém komerčním úvěru nebo o dodavatelském úvěru. Z hlediska použité technologie jsme se inspirovali v asijském městě Taipey. V projektu kalkulujeme i s více náklady.
 
Hána: Manipulanti, to by byli stabilní zaměstnanci? 
 
Ing. Šturmová: Kolik by bylo osob na stanici a jaké by byly předpokládané náklady na  manipulanty? Na provozní náklady tedy zbude cca 4 mil. Kč ročně, když bylo řečeno, že celkové provozní náklady budou cca 104 mil. Kč? 
 
Jakub Sova, Delloitte: Přesné číslo na manipulanty zde nemáme, ale sdělíme je. Obnovovací náklady jsou zvláštní položka.

Šimůnek: Má Dopravní podnik hl.m. Prahy nějakou úvahu pro situaci, že černí pasažéři se přesunou do povrchové dopravy?
 
Ing. Dvořák: Celkový počet manipulantů předpokládáme cca 200, což je jeden manipulant v průběhu celé směny na jeden vstup a výstup. Počet manipulantů by se v čase snižoval. Množství revizorů bude zachováno a budou přesunuti do povrchové dopravy. 
 
Ing. Weinert: Průzkum byl prováděn v srpnu, což je poměrně nestandardní měsíc, neboť jsou prázdniny. 
U jízdenky ultralight mi není jasná cena a určitě bude dražší než papírová jízdenka. 
 
Jan Herzmann, Faktum invenio: Při výzkumu jsme pracovali s několika cílovými skupinami (studenti, důchodci, cizinci, obyvatelé Prahy). Vliv sezóny nepovažujeme za podstatný na vyhodnocení našeho průzkumu. 
 
Ing. Dvořák: Ultralight je dražší než papírová jízdenka, ale má výhodu, že se dá použít opakovaně. Společným zájmem města a Dopravního podniku hl.m. Prahy je využívat všechny formy elektronických médií. Technologie ultralight je na trhu již několik let. 
 
Ing. Pařízek: K míře tarifní nekázně jsem čekal, že se dozvíme více informací. Přijde mi, že problematika bezdomovců v metru, není až tak zásadní, ti spíše cestují povrchovou dopravou. Chtěl bych dostat podrobnější informace k financování turniketů a to i k příjmovým částkám a dále o pohybu černých pasažérů v MHD. 
 
Jakub Sova, Delloitte: Dotazy nalezneme v zápisu z dnešního jednání a následně vypracujeme písemné odpovědi. 
 
Vladimír Svoboda: Jaké bylo zadání studie? 
 
Ing. Dvořák: Srovnání této studie a studie vypracované cca před 3 lety došlo k několika změnám. Jednak došlo k úpravám tarifu. A v minulé studii jsme počítali s větším procentem černých pasažérů než je v této studii, protože jsme vycházeli z jiných zdrojů a nebyl realizován průzkum. 
 
RNDr. Hudeček: Materiál je tendenční a nekompletní. Proč takovouto studii zadal Dopravní podnik a ne ROPID? Jaká byla cena této studie a proč se vytvořila další, když už jedna byla vypracovaná? Nemyslím si, že turnikety snížíte podíl černých pasažérů na nulu, oni budou procházet po dvou, po třech. Nemyslím, si že v metru je tak zásadní problém s bezdomovci, ale spíše bezpečností jako takovou (např. že tam někdo někoho zmlátil apod.). Na straně č. 5 je finanční přínos DP hl.m. Prahy a města oddělen, proč? Opravdu projde turniketem min. 40 lidí za minutu? Strana 12 ekonomické vyhodnocení, je velmi málo zhodnoceno, požaduji dodat informace. Jaká je finanční návratnost projektu? 
 
Ing. Dvořák: Informace o průchodu lidí turnikety jsou reálná data dodaná výrobcem. Taktéž jsou reálné stížnosti cestujících na výskyt bezdomovců v metru a jsme vyzýváni, abychom situaci řešili. Ekonomické výsledky studie mají jasnou návratnost. Studie je manažerské shrnutí pro jednání výboru dopravy a pokud budete mít zájem, budete mít k dispozici veškeré detailní informace týkající se tohoto projektu. 
 
Návrh usnesení: Výbor dopravy ZHMP nesouhlasí se záměrem zřízení turniketů v metru. 
Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 3 
Usnesení nebylo schváleno. 
 
Návrh usnesení: Výbor dopravy ZHMP bere na vědomí záměr ke zřízení turniketů v metru. 
Hlasování: pro: 3 proti: 0 zdržel se: 4 
Usnesení nebylo schváleno. 

***

Autor: Tereza Kněžourková

Odvolání radní Vorlíčkové?

přidáno: 12. 12. 2013 0:00, autor: Pražské Fórum   [ aktualizováno 23. 2. 2014 11:41 ]

12.12.2013

Na listopadovém zastupitelstvu byl předložen návrh na odvolání radní pro informatiku Evy Vorlíčkové (TOP 09), iniciovaný Daliborem Mlejnským (ODS). Návrhu předcházela výzva Miroslava Pocheho (ČSSD) pro Vorlíčkovou k vyvození osobní zodpovědnosti, tento bod byl přijat. Proti Vorlíčkové vystupoval i Karel Březina (ČSSD).  Dnešní zastupitelstvo bude s velkou pravděpodobností hlasování opakovat.

Radní pro informatiku je spolu s bývalou radou obviněna v kauze Opencard, projektem zděděným ještě z Bémovy éry.  Rada schválila při prodloužení smlouvy s firmou Haguess zadání veřejné zakázky formou výběrového řízení bez uveřejnění. Obhajuje se tím, že firma je výhradním držitelem licencí, a to včetně úpravy a údržby softwaru.  Zdá se nepochopitelné, proč město, které zaplatilo vývoj softwaru, není majitelem práv k produktu – tímto způsobem však funguje řada projektů magistrátu.  Už jen to je důvod pro policejní vyšetřování, ovšem nikdo ze strůjců projektu obviněn nebyl.

Jaký může mít hlasování o odvolání Vorlíčkové důvod? Předkladatel Mlejnský mluví o nekompetentnosti. Radní uvádí snahu lobbistických skupin dostat se k penězům, které se teď v oblasti informatiky utrácí s mnohem větším rozmyslem (za rok 2012 město ušetřilo 600 milionů korun).  Je tedy možné, že se bývalí Bémovi spolupracovníci prostě snaží dostat zpět k moci?

Předkladatel návrhu Mlejnský jako starosta Prahy 11 čelil obvinění  ze zadávání neprůhledných zakázek, z nevýhodného prodeje pozemků,  sledování odpůrců firmou ABL (podle starostových slov má s Vítem Bártou přátelský vztah). Nebo jejich zastrašování  neoficiální ochrankou, složenou z holohlavých boxerů pod vedením Daniela Landy.  Podle MF Dnes patří k dalším starostovým známým třeba Tomáš Hrdlička nebo Roman Janoušek. Za koalice ODS a ČSSD si Mlejnský užíval trafiky v dozorčí radě dopravního podniku i Pražské vodohospodářské společnosti. Po rozpadu koalice byl spolu s dalšími známými firmami (Milan Richter, Marek Ječmének) odvolán.  Opsání diplomové práce je vlastně jen třešní na dortu.

Pražské fórum považuje Evu Vorlíčkovou za poctivou a férovou političku. Pracuje na průhledném zadávání IT zakázek a brání rozkrádání veřejných financí. Snaha o její odvolání může být pokusem tuto cestu zvrátit. 

Pozvánka na Rok poté

přidáno: 11. 12. 2013 2:45, autor: Pražské Fórum   [ aktualizováno 23. 2. 2014 11:40 ]

11.12.2013

 

Již potřetí od komunálních voleb 2010 pražští radní dostanou hodnocení za rok práce magistrátu. Vzhledem k blížícím se komunálním volbám 2014 se letošní ročník jmenuje Rok poté - Rok do voleb. Pražské neziskové organizace vybírají jedno dobré a jedno špatné politické rozhodnutí v tématech, kterým se dlouhodobě věnují. Hlavním cílem hodnocení je prosazovat návrh řešení v politiky podceňovaných oblastech.


KDY a KDE: čtvrteční zasedání Zastupitelstva HMP (12.12.2013)

Formát a témata:


Šest organizací v rámci interpelací pro občany hodnotí:

a) co se podařilo b) co se nepodařilo  c) co s tím


Alena Rybníčková z Pražského fóra: komunikace magistrát - Pražané

Jakub Bachtík z Klubu za starou Prahu: památková péče

Martin Veselý z Pražského urbanistického kroužku: způsob vznikání metropolitního plánu

Erik Čipera z Asistence: bezbariérovost

Jan Šindelář z Auto*Matu: možnost využívání veřejného prostoru


Pořádající organizací je Pražské fórum.


Kontakty:

Alena Rybníčková, 721 701 040 předsedkyně sdružení Pražské fórum, www.prazskeforum.cz

Jan Šindelář, 723 967 954 člen a projektový koordinátor občanského sdružení Auto*Mat, www.auto-mat.cz

Erik Čipera, 739 006 382 zástupce ředitelky Asistence o.s., www.asistence.org

Martin Veselý, 721 951 245, Pražský urbanistický kroužek, www.praguewatch.cz/page/index/14

Igor Kovačevič, 603 810 083, CCEA, www.ccea.cz/cz

Jakub Bachtík, 728 066 181, Klub za starou Prahu, www.zastarouprahu.cz

_________

Odkazy:

Rok poté 2012 a 2011 www.prazskeforum.cz/kauzy/rok-pote

Šest požadavků pražských iniciativ  www.prazskeforum.cz/kauzy/sest-pozadavku

Otevřený dopis radě České televize

přidáno: 6. 11. 2013 11:14, autor: Pražské Fórum   [ aktualizováno 6. 11. 2013 11:57 ]

Rada České televize                                                                                                        V Praze 5. 11. 2013

Milan Uhde

předseda

Kavčí Hory

Praha 4                                                                                                           

 

Věc: Žádost o důsledné přešetření podnětu 23 redaktorů zpravodajství a nastolení podmínek pro provozování veřejné služby Českou televizí v souladu se zákonem.

Český filmový a televizní svaz, občanské iniciativy a občané-plátci televizních poplatků, sledující dlouhodobě dění v médiích veřejné služby, vyjadřují vážné znepokojení nad situací ve zpravodajství České televize. Dopis 23 redaktorů zpravodajství ČT, který popisuje, jak dochází k manipulaci informacemi a cenzorským zásahům, je vážným signálem svědčícím o poškozování nezávislosti a důvěryhodnosti provozování veřejné služby Českou televizí. Neodůvodněné zpochybňování tohoto prohlášení redaktorů a následné reakce vedení ČT naše znepokojení potvrdilo. Označení textu za „anonym“ v okamžiku, kdy garantem 23 podpisů je předseda Rady České televize (tedy kontrolního orgánu veřejnosti), považujeme za neseriózní přístup. Chápeme, proč v nezdravě nastolené atmosféře uvnitř ČT z 23 osob zveřejnili svá jména jen Daniela Drtinová a Adam Komers. Počet petentů je zcela irelevantní, protože i kdyby tento podnět podala jedna jediná osoba, nic mu to neubírá na závažnosti, neboť tato stížnost není pouhým vyjádřením názoru, ale jsou v ní doloženy konkrétní pochybení a nepřijatelné cenzorské zásahy.  

Podezření, že se v ČT manipuluje s informacemi v rozporu s Kodexem ČT, potvrzuje i skutečnost, že vedení ČT mediálně zneužilo petici na podporu šéfa zpravodajství Zdeňka Šámala jako text vyvracející tvrzení 23 redaktorů. Tato reakce nijak nevyvrací informace uvedené ve stížnosti Radě ČT, protože hovoří jen o zkušenostech konkrétních pracovníku televize v předvolební době. Stížnost Radě se týká takřka celoročních cenzorských zásahů a opírá se o doložitelná tvrzení. Následné odvolávání části signatářů proti této hrubé manipulaci jenom dokládá poměry v České televizi, neboť zaměstnancům ČT bylo tvrzeno, že ředitel Dvořák chce vyhodit Zdeňka Šámala, na kterého stížnost nesměřovala. Podle Kodexu ČT má Česká televize povinnost vysílat o svých problémech ve třetí osobě. To, že tak nečiní ve chvíli, kdy o této kauze informují všechna hlavní média v zemi, svědčí o tom, že jednání vedení ČT není věrohodné.

Nevěříme také, že skutečnosti popsané redaktory odhalí auditorská firma objednaná osobami, které za tento stav přímo odpovídají. Radu ČT vyzýváme se vší vážností, ať na takové postupy nepřistoupí a sama přešetří podnět z 25. října 2013 a požaduje personální odpovědnost. Jakékoliv bagatelizování situace je nesmírně nebezpečné, protože snaha zamést pod koberec manipulace a cenzorství v televizi veřejné služby ohrožuje demokratický systém v České republice. Přiznání ředitele ČT Petra Dvořáka, že personální otázky a spokojenost s vysíláním České televize konzultuje (sic!) s politiky, nás utvrzuje v přesvědčení, že

23 redaktorům je nutno vyjádřit veřejnou podporu, neboť:

 1/ Jsou mezi nimi lidé, kteří dlouhodobě prokazují, že na jakékoliv praktiky neslučitelné s posláním veřejné služby a novinářské etiky upozorňují i za cenu ostrakizace a útoků ze strany politiků, vlivných lobbistů a střídajících se manažerů ČT.

 2/ Mnohé z cenzorských zásahů a manipulací jsme sami měli možnost na obrazovce sledovat. Stačí si je připomenout přehráním archivů v ČT. Nejedná se o "pouhé názory", ale o fakta.

 3/ Dalším krokem je nezbytnost vzniku nových zákonů o médiích veřejné služby. Především posílení role kontrolních orgánů veřejností, přijetím nových ustanovení o volbě do mediálních rad, které naši zemi zařadí do vyspělých demokratických států Evropy. Jedině tak je možné systémově předejít dalším podobným kauzám. Řešení problému spočívá v nastavení jasných pravidel a posílení nezávislosti kontrolního orgánu.

 4/ Současně jsme přesvědčeni, že mnoho redaktorů ČT plní profesionálně a čestně svůj úkol v médiu veřejné služby a neslouží mocenským manipulacím s vědomím, že takové praktiky znamenají ohrožení existence celé České televize.

                                                                                               

Vraťte nám stát

Václav Němec

Martin Hausenblas

Veřejnost proti korupci

Hana Marvanová

Rada pro mezinárodní vztahy

Jiřina Dienstbierová

České centrum mezinárodního PEN klubu

Jiří Dědeček

Český filmový a televizní svaz

Olga Sommerová

Ivan Biel

Inventura demokracie

Kristýna Opletalová

Iva Kopečná

Pražské fórum

Alena Rybníčková

České děti

Petr Placák

Lepší Kladno

Milan Hamerský

Iniciativa Fór_um   

Martin Pehal

Matěj Hollan – občanský aktivista

Prof. PhDr. Vladimír Just, CSc. - teatrolog, literární a divadelní kritik

Arnošt Wagner - novinář

Co si myslí Pražské fórum o stávající nepřehledné situaci v radě a neradě Prahy:

přidáno: 11. 6. 2013 16:06, autor: Pražské Fórum   [ aktualizováno 11. 6. 2013 16:07 ]

Neprimátorovi Bohuslavu Svobodovi nelze upřít, že pomohl odstřihnout od magistrátního penězovodu starou gardu reprezentovanou především Borisem Šťastným, Milanem Richterem a spol. Za to mu čest a sláva. A té si užíval dost.

Od primátora by se ale mělo čekat víc, a to vize města. Vizi města Svoboda neměl. Tedy krom opakovaných výroků, že chce Prahu pro Pražany a multifunkční sál. Řešení opravdových problémů se dlouhodobě vyhýbal. Zřejmě především proto, že pro zásadní rozhodování neměl podporu mezi svými zastupiteli. S paralyzovanou polovinou rady se město řídit nedá.

Radní z TOP 09 podceňují pí ár, neboli záměrné, plánované a dlouhodobé úsilí vytvářet a podporovat pochopení výsledků své práce veřejností. A tak si je neprimátor namaže na chleba i při povodních fotkou hasičů v nejnižším bodě Kampy.

O neprimátorových povodňových výrocích více Jan Urban na svém blogu

Alena Rybníčková

1-10 of 24