รูปกิจกรรมวันแม่

ประมวลภาพกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติจากวันแม่ถึงวันพ่อ 116 วัน สร้างสามัคคี (25 พ.ย.51)
 
 


ประมวลภาพกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติจากวันแม่ถึงวันพ่อ 116 วัน สร้างสามัคคี
ระหว่างวันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2551

กิจกรรมวันที่ 24 พฤศจิกายน 2551 ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติจากวันแม่ถึงวันพ่อ 116 วัน สร้างสามัคคี
กิจกรรมที่ 2 จุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
กิจกรรมที่ 3 จุดพลุเฉลิมพระเกียรติจากวันแม่ถึงวันพ่อ 116 วัน สร้างสามัคคี
กิจกรรมที่ 4 การแสดงดนตรีอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเฉลิมพระเกียรติ

กิจกรรมวันที่ 25 พฤศจิกายน 2551 การเดิน-วิ่ง ธงเฉลิมพระเกียรติจากวันแม่ถึงวันพ่อ 116 วัน สร้างสามัคคี


ทต.สันทรายหลวง ส่งอีเมล์ถึง ทต.สันทรายหลวง 118.172.28.* [ 25 พ.ย. 2551 เวลา 15:02 ] ตอบ
 
 
 
 


     
 


นายนที ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายหลวง อันเชิญธงเฉลิมพระเกียรติ 116 วัน สร้างสามัคคี

 
 
 
 

     
 


เริ่มตั้งขบวนเดิน-วิ่งธงเฉลิมพระเกียรติ “จากวันแม่ถึงพ่อ ๑๑๖ วัน สร้างสามัคคี”

 
 
 
 

     
 


ขบวนเดิน-วิ่ง ธงเฉลิมพระเกียรติ “จากวันแม่ถึงพ่อ ๑๑๖ วัน สร้างสามัคคี” เริ่มออกจากเทศบาลตำบลสันทรายหลวง

 
 
 
 

     
 


ขบวนเดิน-วิ่ง ธงเฉลิมพระเกียรติ “จากวันแม่ถึงพ่อ ๑๑๖ วัน สร้างสามัคคี” เริ่มออกจากเทศบาลตำบลสันทรายหลวง (ต่อ)

 
 
 
 

     
 


ขบวนเดิน-วิ่ง ธงเฉลิมพระเกียรติ “จากวันแม่ถึงพ่อ ๑๑๖ วัน สร้างสามัคคี” เริ่มออกจากเทศบาลตำบลสันทรายหลวง (ต่อ1)

 
 
 
 

     
 


ขบวนเดิน-วิ่ง ธงเฉลิมพระเกียรติ “จากวันแม่ถึงพ่อ ๑๑๖ วัน สร้างสามัคคี” เริ่มออกจากเทศบาลตำบลสันทรายหลวง (ต่อ2)

 
 
 
 

     
 


ขบวนเดิน-วิ่ง ธงเฉลิมพระเกียรติ “จากวันแม่ถึงพ่อ ๑๑๖ วัน สร้างสามัคคี” เริ่มออกจากเทศบาลตำบลสันทรายหลวง (ต่อ3)

 
 
 
 

     
 

Comments