ดาวเคราะห ์9 ดวง

ดาวเคราะห ์9 ดวง

ดวงอาทิตย์

เป็นดาวฤกษ์ที่สำคัญในระบบสุริยะ

เป็นดาวฤกษ์ สีเหลือง มีอายุเกือบ 5,000 ล้านปี

อยู่ห่าจากโลกของ เราประมาณ 150 ล้านกิโลเมตร

แสงจากดวงอาทิตย์ใช้เวลาเดินทางมายังโลกเพียง 8.3 นาท

ี หรือ 499 วินาทีเท่านั้น พลังงานจำนวนมหาศาล

ในดวงอาทิตย์ได้มา จากการ เปลี่ยนก๊าซไฮโดรเจนเป็น

ฮีเลียมที่อุณหภูมิประมาณ 15 ล้านเคลวิน หรือประมาณ 27

ล้านองศาฟาเรนไฮต์


ดวงอาทิตย์มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่มากกว่าโลกของเรา109

เท่า มีปริมาตร 1,300,000 เท่าของโลก และมีมวล

มากกว่าโลกของเรา 333,434 เท่า กาลิเลโอเป็นคนแรก

ที่พิสูจน์ให้เห็นว่า ดวงอาทิตย์หมุนรอบตัวเอง

และจากการศึกษาของนักดาราศาสตร์ทำให้ทราบว่า

การหมุนรอบตัวเองของดวงอาทิตย์

ในบริเวณเส้นศูนย์สูตรจะมีความเร็วกว่าที่บริเวณขั้ว

เหนือและขั้วใต้

 

 

 

ดาวพุธ

เป็นดาวเคราะห์ที่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุด

ชื่อของดาวเคราะห์ คือ Mercury เป็นชื่อในภาษาโรมัน

โดยเป็นชื่อของผู้ส่งสารของพระเจ้า ซึ่งมีความรวดเร็ว

เนื่องจากดาวพุธ ปรากฏและหายไปอย่างรวดเร็ว ในช่วงเช้า

หรือช่วงค่ำนั่นเอง

 

 

 

ดาวศุกร์

 

ดาวพุธเป็นดาวเคราะห์ดวงที่อยู่ใกล้ดวงอา

เป็นชื่อเทพธิดาแห่งความงาม (Venus) เนื่องจาก

เป็นดาวเคราะห์ที่สว่างที่สุด เมื่อมองจากโลก

และสังเกตเห็นได้ง่าย แม้ว่า ความเป็นจริงแล้ว ดาวดวงนี้

จะไม่สามารถมีสิ่งมีชีวิต อาศัยอยู่ได้

เนื่องจากอุณหภูมิเฉลี่ยสูงมากก็ตาม แต่ครั้งหนี่ง

นักวิทยาศาสตร์เคยเชื่อว่า ดาวศุกร์ มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่

 

ดาวศุกร์ ดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่สอง

มีขนาดใกล้เคียงกับโลก จึงชื่อว่าเป็น "ฝาแฝดโลก"

ดาวศุกร์มีวงโคจรอยู่ชั้นในเช่นเดียวกับดาวพุธ

 

โลก

คาบโคจรดาราคติ : 365.26

รัศมีวงโคจรใกล้สุด : 0.98 หน่วยดาราศาสตร์

รัศมีวงโคจรไกลสุด : 1.02 หน่วยดาราศาสตร์

มุมเอียงวงโคจร : 0.0o

เส้นผ่านศูนย์กลางแนวศูนย์สูตร : 12,756 กิโลเมตร

ความแป้น : 0.003

มวล : 9.9742 x 1024 กิโลกรัม

ความถ่วงจำเพาะ : 5.5

อัลบีโด : 0.37

แกนเอียง : 23.45o

คาบการหมุน : 23 ชั่วโมง 56.1 นาที

 

 

 

ดวงจันทร์


ดวงจันทร์เป็นบริวารของโลก โคจรรอบโลกทุกๆ 27 วัน 8

ชั่งโมง

และขณะเดียวกันก็หมุนรอบแกนตัวเองได้ครบหนึ่งรอบพอดีด้วย

ทำให้เรามองเห็นดวงจันทร์ด้านเดียว

ไม่ว่าจะมองจากส่วนไหนของโลก ส่วนอีกครึ่งหนึ่ง

มนุษย์เพิ่งจะได้เห็นภาพ

เมื่อสามารถส่งยานอวกาศไปในอวกาศได้

บนพื้นผิวดวงจันทร์ร้อนมากในบริเวณที่ถูกแสงอาทิตย์

และเย็นจัดในวริเวณเงามืด

ที่พื้นผิวของดวงจันทร์มีปล่องหลุมมากมาย เป็นหมื่นๆหลุม

ตั้งแต่หลุมเล็กไปจนถึงหลุมใหญ่มีภูเขาไฟและทะเลทรายแห้งแล้ง


ดาวอังคาร์

คาบโคจรดาราคติ : 686.98

รัศมีวงโคจรใกล้สุด : 1.38 หน่วยดาราศาสตร์

รัศมีวงโคจรไกลสุด : 1.67 หน่วยดาราศาสตร์

มุมเอียงวงโคจร : 1.9o

เส้นผ่านศูนย์กลางแนวศูนย์สูตร : 6,795 กิโลเมตร

ความแป้น : 0.005

มวล : 0.11 เท่าของโลก

ความถ่วงจำเพาะ : 3.9

อัลบีโด : 0.15

แกนเอียง : 25.190

คาบการหมุน : 1 วัน 0 ชั่วโมง 37.4 นาที

 

ดาวพฤหัสบดี

เป็นชื่อของเทพเจ้า Jupiter (หรือ Zeus)

ซึ่งเป็นราชาของเทพเจ้าทั้งปวง และดาวพฤหัส

ก็เป็นดาวเคราะห์ ที่ใหญ่ที่สุด ในระบบสุริยะจักรวาลของเรา

มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ประมาณ 11 เท่าของโลก

มีระบบดาวบริวารของตนเอง ไม่ต่ำกว่า 16 ดวง

ดาวพฤหัสบดีเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นอันดับที่ 5

และเป็นดาวเคราะห์ดวงใหญ่ที่สุด ในระบบสุริยะ

มีมวลมากกว่าโลกกว่า 317 เท่าแต่มีขนาดใหญ่กว่าโลก

1,400 เท่า หากดาวพฤหัสมีมวลมากกว่าอีก 100 เท่า

ดาวพฤหัสก็จะกลายเป็นดาวฤกษ์ขนาดเล็กๆได้เลย

 

ดาวเสาร์

ดาวพฤหัสบเป็นชื่อของเทพเจ้า Jupiter (หรือ Zeus)

ซึ่งเป็นราชาของเทพเจ้าทั้งปวง และดาวพฤหัส

ก็เป็นดาวเคราะห์ ที่ใหญ่ที่สุด ในระบบสุริยะจักรวาลของเรา

มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ประมาณ 11 เท่าของโลก

มีระบบดาวบริวารของตนเอง ไม่ต่ำกว่า 16 ดวง

 

 

ดาวยูเรนัส

ดาวเคราะห์ชั้นนอกดวงต่อไปถัดจากดาวเสาร์ได้แก่ดาวยูเรนัส

ดาวยูเรนัสเป็นดาวเคราะห์ที่ใหญ่เป็นที่สามในระบบสุริยะ

มันมีลักษณะเลือนลาง

จะต้องมองดูด้วยกล้องโทรทัศน์เท่านั้นจึงสามารถมองเห็น

เราเคยคิดว่ามันเป็นดาวฤกษ์ ในปี 1781 William Herschel

ได้ใช้กล้องโทรทัศน์ค้นพบว่า ดาวยูเรนัสเป็นดาวเคราะห์

เขาเห็นแผ่นกลมสีเขียวที่ไม่มีรอย ต่อมา

นักดาราศาสตร์ได้พบดาวบริวารห้าดวง ในปี 1977

ได้มีการพบวงแหวนของดาวยูเรนัส

ถึงแม้ว่านักดาราศาสตร์จะใช้กล้องโทรทัศน์ขนาดใหญ่ที่สุด

แต่เขาก็ยังไม่สามารถค้นหาอะไรได้มากมายนักเกี่ยวกับดาวยูเรนัสเอง

ในปี 1986 ยานอวกาศวอยาเจอร์2

ได้บินผ่านดาวยูเรนัสและได้ส่งภาพที่ชัดเจนของดาวยูเรนัส

และวงแหวนตลอดจนดาวบริวารของมันกลับมายังพื้นโลก

ในที่สุดเราก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับดาวยูเรนัส

 

ดาวพลูโต (Pluto)

 

 

             เมื่อมีการค้นพบดาวเนปจูน ได้ประมาณขนาดและการหมุนรอบของมัน แต่ผลที่ออกมาไม่ได้เป็นไปตามที่คาดคิด ผลที่ได้ไม่สามารถอธิบายการหมุนที่ผิดปกติของดาวยูเรนัส บางทีอาจมีดาวเคราะห์อีกดวงที่อยู่ถัดจากดาวเนปจูน บางทีอาจเป็นแรงโน้มถ่วงของดาวเคราะห์ดวงนี้ดึงดูดดาวยูเรนัส ได้มีการเริ่มค้นหาดาวเคราะห์ดวงที่เก้าในระบบสุริยะ ดาวเคราะห์ดวงใหม่นี้ถูกค้นพบในปี 1930 ชาวอเมริกันชื่อ Clyde Tombaugh ได้ถ่ายภาพของมันบนท้องฟ้า ดาวเคราะห์ดวงนี้มีชื่อว่าดาวพูลโต สามารถมองเห็นได้โดยการใช้กล้องโทรทัศน์ขนาดใหญ่เท่านั้น

Comments