Testovi‎ > ‎

Pravopisni test

Pровера познавања правописних правила 
Заокружи слово испред правилно написане реченице:
1.
а) У Железничкој улици бр. 22, у Сремској Каменици, налази се Средња школа унутрашњих послова.
б) У Железничкој Улици бр. 22, у Сремској Каменици, налази се Средња школа унутрашњих послова.
в) У Железничкој улици бр. 22, у Сремској Каменици, налази се Средња Школа Унутрашњих Послова.
2.
а) У Удружењу ликовних уметника Војводине, на булевару Михаила Пупина, отворена је изложба под називом "ентеријер".
б) У Удружењу ликовних уметника Војводине, на Булевару Михаила Пупина, отворена је изложба под називом "Ентеријер".
в) У Удружењу Ликовних Уметника Војводине, на Булевару Михаила Пупина, отворена је изложба под називом "Ентеријер". 
3. 
а) "Конкурс ће бити објављен у Службеном гласнику Републике Србије", рекао је Директор основне школе „Јован Јовановић Змај“ професор Марко Марковић.
б) "Конкурс ће бити објављен у Службеном гласнику Републике Србије", рекао је
 директор Основне школе Јован Јовановић Змај професор Марко Марковић.
в) "Конкурс ће бити објављен у Службеном гласнику Републике Србије", рекао је 
директор Основне школе „Јован Јовановић Змај“, професор Марко Марковић.
4. 
а) У кафеу Трокадеро, на Булевару Ослобођења, окупља се велики број новосађана.
б) У кафеу "Трокадеро", на Булевару ослобођења, окупља се велики број Новосађана.
в) У кафеу трокадеро, на Булевару Ослобођења, окупља се велики број Новосађана.
5. 
а) Аутомобил марке југо кретао се недозвољеном брзином улицом 
Цара Душана, а Полиција га је зауставила испред моста слободе.
б) Аутомобил марке „Југо“ кретао се недозвољеном брзином Улицом 
Цара Душана, а полиција га је зауставила испред моста Слободе.
в) Аутомобил марке „југо“ кретао се недозвољеном брзином Улицом 
цара Душана, а полиција га је зауставила испред Моста слободе.
6. 
а) Поводом 19. јануара, Дана МУП-а, одржаће се пригодан програм у нашој полицијској станици.
б) Поводом 19. јануара, Дана Муп-а, одржаће се пригодан програм у нашој полицијској станици.
в) Поводом 19 јануара, дана МУП-а, одржаће се пригодан програм у нашој Полицијској станици.


7. Стави интерпункцијске и правописне знаке у реченице:
а) Ух што је досадно
б) У Сремској Каменици 23 8 2007 год
в) Стигао је али касно
г) Да ли си гледао утакмицу Црвена звезда Партизан
8. Напиши скраћенице за следеће речи:
а) друг ______________
б) господин ____________
в) ученик __________________
г) гимназија ________________


9. Напиши пуне називе скраћеница: 
а) ОУН _______________________________________
б) СШУП _____________________________________
в) ЦОПО_______________________________________
г) МУП_______________________________________


10. Подвуци правилно написане изразе:
а) ни о чему, о ничему
б) радио програм, радио-програм
в) сњим, с њим, са њим
г) ми не бисмо, ми небисмо, ми не би смо
Заокружи слово испред правилно написане реченице:
11.
а) У Железничкој улици бр. 22, у Сремској Каменици, налази се Средња школа     
 унутрашњих послова.
б) У Железничкој Улици бр. 22, у Сремској Каменици, налази се Средња школа 
унутрашњих послова.
в) У Железничкој улици бр. 22, у Сремској Каменици, налази се Средња Школа 
Унутрашњих Послова.
12.
а) У Удружењу ликовних уметника Војводине, на булевару Михаила Пупина, отворена је 
изложба под називом "ентеријер".
б) У Удружењу ликовних уметника Војводине, на Булевару Михаила Пупина, отворена је 
изложба под називом "Ентеријер".
 в) У Удружењу Ликовних Уметника Војводине, на Булевару Михаила Пупина, отворена је
 изложба под називом "Ентеријер".
13. 
а) "Конкурс ће бити објављен у Службеном гласнику Републике Србије", рекао је Директор 
основне школе „Јован Јовановић Змај“ професор Марко Марковић.
б) "Конкурс ће бити објављен у Службеном гласнику Републике Србије", рекао је директор 
Основне школе Јован Јовановић Змај професор Марко Марковић.
в) "Конкурс ће бити објављен у Службеном гласнику Републике Србије", рекао је директор 
Основне школе „Јован Јовановић Змај“, професор Марко Марковић.
14. 
а) У кафеу Трокадеро, на Булевару Ослобођења, окупља се велики број новосађана.
б) У кафеу "Трокадеро", на Булевару ослобођења, окупља се велики број Новосађана.
в) У кафеу трокадеро, на Булевару Ослобођења, окупља се велики број Новосађана.
15. 
а) Аутомобил марке југо кретао се недозвољеном брзином улицом Цара Душана, а 
Полиција га је зауставила испред моста слободе.
б) Аутомобил марке „Југо“ кретао се недозвољеном брзином Улицом Цара Душана, а 
полиција га је зауставила испред моста Слободе.
в) Аутомобил марке „југо“ кретао се недозвољеном брзином Улицом цара Душана, а 
полиција га је зауставила испред Моста слободе.
16. 
а) Поводом 19. јануара, Дана МУП-а, одржаће се пригодан програм у нашој полицијској станици.
б) Поводом 19. јануара, Дана Муп-а, одржаће се пригодан програм у нашој полицијској станици.
в) Поводом 19 јануара, дана МУП-а, одржаће се пригодан програм у нашој Полицијској станици.


17. Стави интерпункцијске и правописне знаке у реченице:
а) Ух што је досадно
б) У Сремској Каменици 23 8 2007 год
в) Стигао је али касно
г) Да ли си гледао утакмицу Црвена звезда Партизан

 

18. Напиши скраћенице за следеће речи:
а) друг ______________
б) господин ____________
в) ученик __________________
г) гимназија ________________


19. Напиши пуне називе скраћеница: 
а) ПТТ _______________________________________
б) РС _____________________________________
в) в.д._______________________________________
г) тзв._______________________________________


20. Подвуци правилно написане изразе:
а) ни о чему, о ничему
б) радио програм, радио-програм
в) сњим, с њим, са њим
г) ми не бисмо, ми небисмо, ми не би смо

Comments