หน้าแรก -: ยินดีต้อนรับ :-


  • กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรองและลูกเสือสามัญ ประจำปีการศึกษา 2560 26-28 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา โรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง และลูกเสือสามัญ กิจกรรมเป็นไปอย่างสนุกสนานและได้รับความรู้ทางด ...
    ส่ง 2 ม.ค. 2561 23:58 โดย MP126 ฝ่ายประถม
  • กิจกรรมทัศนศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 1-3 ณ พิพิธภัณฑ์สิรินธร        กิจกรรมทัศนศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าศึกษาที่ พิพิธภัณฑ์สิรินธร อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ เด็ก ๆ ต ...
    ส่ง 1 ธ.ค. 2560 06:11 โดย MP126 ฝ่ายประถม
  • ค่ายวิชาการ ประถมศึกษาปีที่ 1-3     กิจกรรมค่ายวิชาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2560 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนร ...
    ส่ง 29 พ.ย. 2560 05:55 โดย MP126 ฝ่ายประถม
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 43 รายการ ดูเพิ่มเติม »
      ตรวจผลการเรียน     ระบบ School MIS     สนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา     http://groups.sillapa.net/sp-snk2/?name=subgroup&subgroup_id=18

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน


ระบบออนไลน์ สพป.สน.2

ระบบสนับสนุนการบริหาร
https://portal.bopp-obec.info/obec60/auth/login
ระบบบริหารจัดการผลการเรียน
สารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา
ทะเบียนและวัดผล

แผนที่โรงเรียน