ผู้สนใจร่วมเป็นเจ้าภาพวัสดุก่อสร้าง


 ลำดับที่  รายการ  จำนวน
ราคา/หน่วย
(บาท) 
  รวมเงิน
(บาท)
 1
 ปูหินแกรนิตลานพระธาตุ  345 ตรม.   1,000  345,000
 2  ปูหินแกรนิตฐานพระพุทะรูป  64 ตรม.   1,000
   64,000

 3  ปูกระเบื้องศาลาปฏิบัติธรรม  96 ตรม.
     600

   57,600
 4  ปูน  300 ถุง
     105

   31,500
 5  ทรายละเอียด  10 ลำ
  1,700

   17,000
 6  ทรายหยาบ  20 ลำ
     900

    18,000
 7  หิน  15 ลำ
  1,500

   22,500 
 8  สีน้ำอาคาริกรองพื้นสีขาว  10 ถัง 
  1,450

   14,500 
 9  สีน้ำอาคาริกภายนอกสีขาว   20 ถัง
  1,500

   30,000
      


Comments