Νέα & Ανακοινώσεις

Εδώ αναρτώνται οι Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, έγγραφα του Συλλόγου καθώς και άλλα σημαντικά έγγραφα.

Βλέπε 
ą
ΠΟΛΙΤ-ΕΞΩΡΑΙΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΛΟΦΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ,
19 Ιαν 2017, 8:40 π.μ.
Ċ
ΠΟΛΙΤ-ΕΞΩΡΑΙΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΛΟΦΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ,
11 Νοε 2013, 10:24 π.μ.
Ċ
ΠΟΛΙΤ-ΕΞΩΡΑΙΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΛΟΦΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ,
25 Σεπ 2014, 9:25 π.μ.
Ċ
ΠΟΛΙΤ-ΕΞΩΡΑΙΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΛΟΦΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ,
13 Ιαν 2014, 9:33 π.μ.
Ċ
ΠΟΛΙΤ-ΕΞΩΡΑΙΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΛΟΦΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ,
12 Μαΐ 2014, 11:29 π.μ.
Ċ
ΠΟΛΙΤ-ΕΞΩΡΑΙΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΛΟΦΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ,
7 Νοε 2014, 12:11 μ.μ.
Ċ
ΠΟΛΙΤ-ΕΞΩΡΑΙΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΛΟΦΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ,
7 Δεκ 2014, 3:54 π.μ.
Ċ
ΠΟΛΙΤ-ΕΞΩΡΑΙΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΛΟΦΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ,
22 Σεπ 2015, 5:58 π.μ.
Ċ
ΠΟΛΙΤ-ΕΞΩΡΑΙΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΛΟΦΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ,
14 Οκτ 2015, 7:21 π.μ.
Ċ
ΠΟΛΙΤ-ΕΞΩΡΑΙΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΛΟΦΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ,
5 Φεβ 2015, 4:17 π.μ.
Ċ
ΠΟΛΙΤ-ΕΞΩΡΑΙΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΛΟΦΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ,
12 Δεκ 2015, 3:15 π.μ.
Ċ
ΠΟΛΙΤ-ΕΞΩΡΑΙΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΛΟΦΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ,
4 Δεκ 2016, 10:32 π.μ.
Ċ
ΠΟΛΙΤ-ΕΞΩΡΑΙΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΛΟΦΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ,
21 Σεπ 2016, 11:32 μ.μ.
Ċ
ΠΟΛΙΤ-ΕΞΩΡΑΙΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΛΟΦΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ,
15 Φεβ 2016, 4:52 π.μ.
Ċ
ΠΟΛΙΤ-ΕΞΩΡΑΙΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΛΟΦΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ,
29 Ιαν 2016, 5:52 π.μ.
Ċ
ΠΟΛΙΤ-ΕΞΩΡΑΙΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΛΟΦΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ,
31 Δεκ 2016, 6:37 π.μ.
Ċ
ΠΟΛΙΤ-ΕΞΩΡΑΙΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΛΟΦΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ,
25 Απρ 2017, 3:49 π.μ.
Ċ
ΠΟΛΙΤ-ΕΞΩΡΑΙΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΛΟΦΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ,
9 Δεκ 2017, 3:01 π.μ.
Ċ
ΠΟΛΙΤ-ΕΞΩΡΑΙΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΛΟΦΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ,
22 Σεπ 2017, 1:28 π.μ.
Ċ
ΠΟΛΙΤ-ΕΞΩΡΑΙΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΛΟΦΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ,
15 Ιαν 2018, 1:46 π.μ.
Ċ
ΠΟΛΙΤ-ΕΞΩΡΑΙΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΛΟΦΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ,
29 Ιουλ 2018, 6:34 π.μ.
Ċ
ΠΟΛΙΤ-ΕΞΩΡΑΙΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΛΟΦΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ,
3 Μαΐ 2018, 4:38 π.μ.
Ċ
ΠΟΛΙΤ-ΕΞΩΡΑΙΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΛΟΦΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ,
15 Σεπ 2018, 12:38 π.μ.
Ċ
ΠΟΛΙΤ-ΕΞΩΡΑΙΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΛΟΦΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ,
24 Ιουλ 2016, 4:57 π.μ.
Ċ
ΠΟΛΙΤ-ΕΞΩΡΑΙΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΛΟΦΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ,
8 Αυγ 2013, 12:58 μ.μ.
Ċ
ΠΟΛΙΤ-ΕΞΩΡΑΙΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΛΟΦΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ,
30 Νοε 2012, 11:38 π.μ.
Comments