Ρύθμιση Αυθαιρέτων

αναρτήθηκε στις 4 Οκτ 2011, 11:59 π.μ. από το χρήστη ΠΟΛΙΤ-ΕΞΩΡΑΙΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΛΟΦΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ   [ ενημερώθηκε 26 Απρ 2013, 10:40 π.μ. ]
Ρύθμιση Αυθαιρέτων
Περιλαμβάνονται οι διευκρινιστικές οδηγίες του ΥΠΕΚΑ και Νομοθεσία.
Ċ
ΠΟΛΙΤ-ΕΞΩΡΑΙΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΛΟΦΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ,
10 Ιαν 2012, 10:45 π.μ.
Ċ
ΠΟΛΙΤ-ΕΞΩΡΑΙΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΛΟΦΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ,
10 Ιαν 2012, 10:47 π.μ.
ĉ
ΠΟΛΙΤ-ΕΞΩΡΑΙΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΛΟΦΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ,
4 Οκτ 2011, 11:59 π.μ.
Ċ
ΠΟΛΙΤ-ΕΞΩΡΑΙΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΛΟΦΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ,
10 Ιαν 2012, 10:46 π.μ.
Ċ
ΠΟΛΙΤ-ΕΞΩΡΑΙΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΛΟΦΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ,
10 Ιαν 2012, 10:47 π.μ.
Ċ
ΠΟΛΙΤ-ΕΞΩΡΑΙΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΛΟΦΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ,
10 Ιαν 2012, 10:47 π.μ.
Ċ
ΠΟΛΙΤ-ΕΞΩΡΑΙΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΛΟΦΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ,
10 Ιαν 2012, 10:47 π.μ.
Ċ
ΠΟΛΙΤ-ΕΞΩΡΑΙΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΛΟΦΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ,
10 Ιαν 2012, 10:48 π.μ.
Ċ
ΠΟΛΙΤ-ΕΞΩΡΑΙΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΛΟΦΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ,
10 Ιαν 2012, 10:48 π.μ.
Ċ
ΠΟΛΙΤ-ΕΞΩΡΑΙΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΛΟΦΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ,
10 Ιαν 2012, 10:48 π.μ.
Ċ
ΠΟΛΙΤ-ΕΞΩΡΑΙΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΛΟΦΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ,
9 Σεπ 2013, 12:21 μ.μ.
Comments