หน้าแรก


ระดับน้ำโครงการฯพระพิมลปี2555-2558เวลา 06.00 น.


ฝนปี2558

ค่าความเค็มที่จุดเฝ้าระวังด้านแม่น้ำเจ้าพระยาวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ช่วงเช้า

โพสต์4 ก.พ. 2558 22:07โดยBualai Rettetum   [ อัปเดต 4 ก.พ. 2558 22:09 ]

 คลิกที่รูป

ห้วหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล

โพสต์27 ต.ค. 2557 21:24โดยFaampai Rittitam

นายทวีวัฒน์ สืบสุขมั่นสกุล ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ โครงการก่อสร้าง
สำนักชลประทานที่ 15
ยินดีต้อนรับ นายเสรี ปีมณี ห้วหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำคนใหม่ 
ย้ายมาจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม


ข่าวสถานการณ์น้ำชลประทาน 9 เมษายน 2557

โพสต์9 เม.ย. 2557 08:25โดยBualai Rettetum

ข่าวสถานการณ์น้ำชลประทาน

          ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

                                        โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

-----------------------------------------------------------------------------

เทศกาลสงกรานต์ปีนี้ แม้ในหลายพื้นที่น้ำจะน้อย กรมชลฯเตรียมสนับสนุนน้ำ มอบความสุขให้ทุกคน

 

                ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้งประเทศ ล่าสุด(9 เม.ย. 57) มีปริมาณน้ำรวมกัน จำนวน  39,763  ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 57 ของความจุอ่างฯขนาดใหญ่รวมกันทั้งหมด

                สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ในพื้นที่ภาคเหนือ อาทิ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จ.เชียงใหม่ มีปริมาณน้ำ 162 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 61 ของความจุอ่างฯ เขื่อนกิ่วลม จ.ลำปาง มีปริมาณน้ำ 77 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 73 ของความจุอ่างฯ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก มีปริมาณน้ำ 5,577 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 41 ของความจุอ่างฯ เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาณน้ำ 4,291 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 45 ของความจุอ่างฯ และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จ.พิษณุโลก มีปริมาณน้ำ 272 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 29 ของความจุอ่างฯ

                ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาทิ เขื่อนห้วยหลวง จ.อุดรธานี มีปริมาณน้ำ 36 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 27 ของความจุอ่างฯ เขื่อนน้ำอูน จ.สกลนคร มีปริมาณน้ำ 193 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 37 ของความจุอ่างฯ เขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ มีปริมาณน้ำ 412 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 21 ของความจุอ่างฯ เขื่อนลำตะคอง จ.นครราชสีมา มีปริมาณน้ำ 199 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 63 ของความจุอ่างฯ

                สำหรับในพื้นที่ภาคกลาง ที่ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี  มีปริมาณน้ำ 272 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 28 ของความจุอ่างฯ เขื่อนทับเสลา จ.อุทัยธานี มีปริมาณน้ำ 26 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 16 ของความจุอ่างฯ เขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก มีปริมาณน้ำ 26 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 12 ของความจุอ่างฯ

                อนึ่ง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2557 ที่กำลังจะมาถึงอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ กรมชลประทาน ได้ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย โดยการสนับสนุนน้ำจากอ่างเก็บน้ำต่างๆทั่วประเทศ ส่งมอบความสุขให้กับประชาชนในพื้นที่ได้เล่นน้ำสงกรานต์กันอย่างสนุกสนาน ซึ่งจะไม่ให้กระทบต่อปริมาณน้ำที่มีอยู่ เนื่องจากเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ พร้อมกันนี้ ขอให้ทุกท่านที่เดินทางกลับภูมิลำเนา หรือท่องเที่ยวไปตามสถานที่ต่างๆ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์  เดินทางด้วยความปลอดภัย และถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกท่าน...

 

**************************

9  เมษายน  2557


ข่าวสถานการณ์น้ำชลประทาน 3 เมษายน 2557

โพสต์9 เม.ย. 2557 08:22โดยBualai Rettetum

ข่าวสถานการณ์น้ำชลประทาน

       ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

                     โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

-----------------------------------------------------------------------------

น้ำใช้การได้ในเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ เหลือเพียงร้อยละ 21 เตือนให้ประหยัดก่อนขาดแคลน

 

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำในเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ ซึ่งเป็นหัวใจหลักและเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ที่สุดของลุ่มน้ำเจ้าพระยา(ณ 3 เม.ย. 57) เขื่อนภูมิพล จ.ตาก มีปริมาณน้ำ 5,652 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 42 ของความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำใช้การได้ 1,852 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาณน้ำ 4,364 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 46 ของความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำใช้การได้ 1,514 ล้านลูกบาศก์เมตร รวมปริมาณน้ำที่ใช้การได้ จำนวน 3,893 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 21 ของความจุอ่างฯรวมกัน

            จากสถานการณ์ดังกล่าว จะเห็นได้ว่าปริมาณน้ำในเขื่อนทั้งสองแห่ง ลดต่ำลงอย่างต่อเนื่อง และที่สำคัญคือ คงเหลือปริมาณน้ำที่สามารถนำมาใช้ได้เพียงร้อยละ 21 ของความจุอ่างฯรวมกัน ในขณะที่ยังต้องส่งน้ำเพื่อสนับสนุนการใช้น้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภค และการรักษาระบบนิเวศน์ อย่างต่อเนื่อง ทั้งที่ระยะเวลาของฤดูแล้งยังเหลืออีกเกือบ 1 เดือน และยังต้องสำรองไว้ใช้ในช่วงต้นฤดูฝนหน้าที่กำลังจะมาถึงอีกด้วย

                ดังนั้น กรมชลประทาน  จึงขอความร่วมมือจากเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา โดยเฉพาะที่ลุ่มภาคกลาง ให้ใช้น้ำอย่างประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุด ย้ำต้อง ขอให้งดทำนาปรังต่อเนื่องในขณะนี้ เพื่อให้มีปริมาณน้ำสำรองไว้ใช้ ในกรณีที่ฤดูฝนของปีนี้มีแนวโน้มว่าอาจจะมาล่าช้ากว่าปกติ รวมทั้ง ภาวะฝนทิ้งช่วงที่มักจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมของประจำทุกปีด้วย

 

**************************

 

3  เมษายน  2557


ข่าวสถานการณ์น้ำชลประทาน 1 เมษายน 2557

โพสต์9 เม.ย. 2557 08:18โดยBualai Rettetum   [ อัปเดต 9 เม.ย. 2557 08:19 ]

ข่าวสถานการณ์น้ำชลประทาน

      ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

                     โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

-----------------------------------------------------------------------------

แนวโน้มปีนี้จะแล้งยาว เตือนให้ใช้น้ำอย่างประหยัด ลดเสี่ยงขาดแคลนน้ำในอนาคต

 

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่เป็นแหล่งน้ำต้นทุน ส่งไปสนับสนุนการใช้น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา(เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยฯ และเขื่อนป่าสักฯ) ล่าสุด(1 เม.ย. 57) มีปริมาณน้ำรวมกัน จำนวน 10,655 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 43 ของความจุอ่างฯรวมกันทั้งหมด มีปริมาณน้ำที่สามารถนำมาใช้การได้จำนวนทั้งสิ้น 3,959 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 22 ของปริมาณน้ำทั้งหมด

สถานการณ์น้ำในเขื่อนต่างๆ มีดังนี้ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก มีปริมาณน้ำ 5,676 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 42 ของความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำใช้การได้ 1,876 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาณน้ำ 4,392 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 46 ของความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำใช้การได้ 1,542 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จ.พิษณุโลก มีปริมาณน้ำ 286 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำใช้การได้ 243 ล้านลูกบาศก์เมตร และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี  มีปริมาณน้ำ 301 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 31 ของความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำใช้การได้ 298 ล้านลูกบาศก์เมตร

            ผลการจัดสรรน้ำฤดูแล้งปี 2556/2557 เฉพาะพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ล่าสุด(1 เม.ย. 57) มีการใช้น้ำไปแล้ว 6,220 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 117 ของแผนฯ จะเห็นได้ว่ายังคงมีการดึงเอาน้ำที่สำรองไว้ใช้ในช่วงต้นฤดูฝนที่จะถึงในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ มาใช้อย่างต่อเนื่อง ทั้งที่เหลือระยะเวลาของฤดูแล้งอีก  1 เดือน ประกอบกับ มีรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่า ฤดูฝนในปีนี้จะมาล่าช้ากว่าปกติ จึงขอให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อให้มีปริมาณน้ำสำรองไว้ใช้ ในช่วงที่เกิดฝนทิ้งช่วงอย่างเพียงพอไม่ขาดแคลน

 

**************************

 

หมายเหตุ –  ฤดูการจัดสรรน้ำในช่วงฤดูแล้งจะเริ่มตั้งแต่ 1 พ.ย. – 30 เม.ย. ของทุกปี                                                                                                                                                                                                                                 1  เมษายน  2557


ข่าวสถานการณ์น้ำชลประทาน 26 มีนาคม 2557

โพสต์9 เม.ย. 2557 08:16โดยBualai Rettetum   [ อัปเดต 9 เม.ย. 2557 08:16 ]


ข่าวสถานการณ์น้ำชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

                         โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://wmsc.rid.go.th

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ชาวแม่ยมร่วมใจกันสู้ภัยแล้ง แม้น้ำจะน้อย ช่วยกันลดความขัดแย้งเรื่องน้ำ ด้วยการแบ่งปันน้ำเป็นรอบเวร

 

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน เปิดเผยว่า ในช่วงฤดูแล้งปี 2556/2557 นี้ ปริมาณน้ำต้นทุนในเขตพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม จังหวัดแพร่ ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้น้ำจากฝายแม่ยมมีปริมาณน้ำน้อยมาก ทำให้การจัดสรรน้ำในช่วงฤดูแล้งของปีนี้ เป็นไปอย่างรัดกุมและเคร่งครัด แม้กระนั้น ก็ยังพบว่าในบางจุดได้เกิดปัญหาความขัดแย้งในเรื่องการใช้น้ำ เนื่องจากปริมาณน้ำที่ฝายแม่ยมได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกษตรกรบางพื้นที่ไม่ได้รับน้ำตามรอบเวรการส่งน้ำที่ได้กำหนดไว้

ทั้งนี้ ภายหลังจากเกิดปัญหา นายเมธี วุฒิเจริญ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และนายนพรัตน์ กัณฑเจตน์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม จังหวัดแพร่ ได้ประสานงาน        ไปยังฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำจากฝายแม่ยมทั้งหมด เพื่อประชุมหารือร่วมกันแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น ซึ่งในที่ประชุมได้มีมติให้เพิ่มระยะเวลาการสูบน้ำของแต่ละอำเภอ(ประกอบด้วย อ.สอง  อ.หนองม่วงไข่ และอ.เมืองแพร่) ขึ้นเป็นอำเภอละ วัน เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งดังกล่าว

สำหรับแนวทางการช่วยเหลือด้านอื่นๆ นอกเหนือจากที่ทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม ได้สนับสนุนเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติม จากแผนหลักของโครงการฯที่ได้สนับสนุนไปก่อนหน้านี้แล้ว จำนวน 33 เครื่อง ยังได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น อาทิ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค เป็นต้น คาดว่าจะสามารถบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ใช้น้ำในเขตโครงการฯแม่ยมได้ในระดับหนึ่ง จึงขอให้เกษตรกรปฏิบัติตามกฎกติการอบเวรการส่งน้ำที่ได้ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อให้ปริมาณน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดเพียงพอใช้ตลอดในช่วงฤดูแล้งที่ยังเหลือระยะเวลาอีกกว่า เดือนเศษ

 

*********************************

26  มีนาคม  2557

แผนที่การผันน้ำจากแม่น้ำท่าจีนสู่แม่น้ำเจ้าพระยา

โพสต์9 เม.ย. 2557 08:04โดยBualai Rettetum   [ อัปเดต 9 เม.ย. 2557 08:11 ]

ข่าวสถานการณ์น้ำชลประทาน วันที่ 18 มีนาคม 2557

โพสต์23 มี.ค. 2557 05:08โดยBualai Rettetum

ข่าวสถานการณ์น้ำชลประทาน

                                                  ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

-----------------------------------------------------------------------------

การใช้น้ำยังเกินแผนอย่างต่อเนื่อง  ย้ำต้องช่วยกันประหยัดน้ำ ลดเสี่ยงขาดแคลนน้ำในอนาคต

 

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่เป็นแหล่งน้ำต้นทุน ส่งไปสนับสนุนการใช้น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา(เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยฯ และเขื่อนป่าสักฯ) ล่าสุด(18 มี.ค. 57) มีปริมาณน้ำรวมกัน จำนวน 11,142 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 45 ของความจุอ่างฯรวมกันทั้งหมด มีปริมาณน้ำที่สามารถนำมาใช้การได้จำนวนทั้งสิ้น 4,446 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 24 ของปริมาณน้ำทั้งหมด

สถานการณ์น้ำในเขื่อนต่างๆ มีดังนี้ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก มีปริมาณน้ำ 5,870 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 44 ของความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำใช้การได้ 2,070 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาณน้ำ 4,593 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 48 ของความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำใช้การได้ 1,743 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จ.พิษณุโลก มีปริมาณน้ำ 312 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 33 ของความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำใช้การได้ 269 ล้านลูกบาศก์เมตร และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี  มีปริมาณน้ำ 367 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 38 ของความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำใช้การได้ 364 ล้านลูกบาศก์เมตร

            *** ผลการจัดสรรน้ำฤดูแล้งปี 2556/2557 เฉพาะพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ล่าสุด(18 มี.ค. 57) มีการใช้น้ำไปแล้ว 5,627 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 106 ของแผนฯ จะเห็นได้ว่าการใช้น้ำยังคงเกินแผนที่ตั้งไว้ ทั้งที่ ยังเหลือระยะเวลาของฤดูแล้ง อีกกว่า 1 เดือนเศษ

 ผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งทั้งในเขตและนอกเขตพื้นที่ชลประทานของลุ่มน้ำเจ้าพระยา ล่าสุด(ณ 13 มี.ค. 57) พบว่ามีการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งไปแล้วกว่า 9.16 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 180 ของแผนทั้งหมด(แผนกำหนดไว้ 5.09 ล้านไร่) แยกเป็นพื้นที่ทำนาปรัง 8.86 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 187 ของแผน(แผนกำหนดไว้ 4.74 ล้านไร่) และพืชไร่-พืชผัก 0.30 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 86 ของแผน(แผนกำหนดไว้ 0.35 ล้านไร่)

สำหรับการช่วยเหลือพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง นั้น กรมชลประทาน ได้จัดเตรียมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ไว้ทั่วประเทศ จำนวน 1,900 เครื่อง ปัจจุบันได้จัดส่งไปสนับสนุนช่วยเหลือพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งแล้ว จำนวน 282 เครื่อง นอกจากนี้ ยังได้จัดเตรียมรถยนต์บรรทุกน้ำไว้สนับสนุนภารกิจแก้ไขปัญหาภัยแล้ง อีกจำนวน 295 คันด้วย จึงขอให้ประชาชนและเกษตรกรใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อให้การใช้น้ำเป็นไปอย่างเพียงพอ และช่วยลดปัญหาการขาดแคลนน้ำที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต

**************************

 

หมายเหตุ –  ฤดูการจัดสรรน้ำในช่วงฤดูแล้งจะเริ่มตั้งแต่ 1 พ.ย. – 30 เม.ย. ของทุกปี                                                                                                                                                                                                                               18  มีนาคม  2557

1-10 of 47