F.เพลงสงกรานต์

เพลงสงกรานต์

เพลง : รำวงเริงสงกรานต์

ศิลปิน : สุนทราภรณ์ เพลง : นาวาสงกรานต์

ศิลปิน : ร๊อคสะเดิด 3

(สร้อย) ฟ้าใหม่แล้วละนะน้อง สงกรานต์เราร้องทำนองเพลงโทน โน่นไงจ๊ะโทนป๊ะโท่นโทน ทั้งโยกทั้งโยนเย้ายวนยั่วใจ

 

 

(ช) วันตรุษหยุดการหยุดงาน สังคมชาวบ้านสิคร้านครึกครื้น เริงสงกรานต์กันพอขวัญชื้น ๆ ฉลองวันคืน จนครื้นเครงคลาน ดอกเอ๋ยมะเขือ แม้ตัวเนื้อมันเต้น เชิญน้องมาเล่นสงกรานต์

(หมู่ ช.) เอ้าเชิญน้องขึ้นวิมาน รับฟ้าสงกรานต์กันกะพี่ปะไร เอ้าเชิญน้องขึ้นวิมาน รับฟ้าสงกรานต์กันกะพี่ปะไร

 

 

(สร้อย)

 

 

(ญ) ฟังพี่ที่ชวนที่เชิญ ขวัญเอยมันเปิ่นสะเทิ้นท้อถอย ชีวิตชีวาน้องหนาน้อย ๆ รำแล้วจะพลอยลอยคว้างกลางลาน ดอกเอ๋ยฟักทอง รักจะร้องรำเต้น ประสาเราเล่นสงกรานต์

(ญ) เอ้ามาซิถ้าต้องการ สำเริงสำราญกันเป็นคู่ ๆ ไป

(หมู่ ญ) เอ้ามาซิถ้าต้องการ สำเริงสำราญกันเป็นคู่ ๆ ไป

 

 

(สร้อย)

 

 

(ช) รำคู่อยู่เคียงใกล้กัน สายทรวงมันสั่นมันซึ้งเสียว ๆ งามแท้รำไทยเรื่อยไหลลดเลี้ยว เราร้อยกรเกลียว เพรียวพลิ้วปลิวลม ดอกเอ๋ยชะบา เหมือนนางฟ้ามาใกล้ มาเย้ายวนให้หลงชม อ๋อนางฟ้าน่าชื่นชม สวยจริงสวยจมงามตรงห่มสไบ

(หมู่ ช.) อ๋อนางฟ้าน่าชื่นชม สวยจริงสวยจมงามตรงห่มสไบ

 

 

(สร้อย)

 

 

(ญ) รำคู่อยู่เคียงพี่ชาย หัวใจมันส่ายโยนซ้ายย้ายขวา เพลินคล้ายคนธรรพ์ เคล้าขวัญคล้อยฟ้า ไปค้างไปคา สุขาวดี สวรรค์สงกรานต์แสนสนานสนุก รำแล้วเป็นสุขทุกที

(ญ) ซิเออถึงว่าน่ะสิ สงกรานต์ทั้งทีรำกะพี่เรื่อยไป (หมู่ ญ) ซิเออถึงว่าน่ะสิ สงกรานต์ทั้งทีรำกะพี่เรื่อยไป

 

 

(สร้อย)

 

 

(สร้อย)

 แดดเปรี้ยงเปรี้ยง

กลางเดือนเมษา

นำนาวามารดน้ำกัน

แดดมันร้อนระอุช่างมัน

มาร่วมกันเล่นน้ำสงกรานต์

โบราณมาประเพณีสืบไป

เราคนไทยช่วยกันสืบสาน

วัฒนธรรมด้านธรรมเนียมโบราณ

วันสงกรานต์กลางเดือนเมษา

ฮ้า ฮ้าฮา ฮ้าฮา ฮ้าฮา

ฮ้า ฮ้าฮา นาวาสงกรานต์

ทาแป้งสาวขาว ๆ ทาหน้า

บุษบานางฟ้าสงกรานต์

ตอนรำวงรำสนุกรำสนาน

ชวนนงคราญฟ้อนรำงามดี

ตีย่อน ๆ ตีตีตี ย่อน ๆ

กลอนกลองยาว

หนุ่มสาวร่วมยอน

ตีย่อน ๆ ตีตีตี ย่อน ๆ

ตีย่อน ๆ ตีตีตี ย่อน ๆ

ฮ้า ฮ้าฮา ฮ้าฮา ฮ้าฮา

ฮ้า ฮ้าฮา นาวาสงกรานต์

ต่างเล่าขานสืบสานกันมา

นำนาวามาเล่นสงกรานต์

ต่างก็แห่เข้ามาสำราญ

มาเล่นสงกรานต์บุญงานบ้านเรา

มาสืบสานตำนานกันไว้

มาร่วมใจเล่นน้ำสงกรานต์

น้ำปะแอ่งทาแป้งนงคราญ

ร่วมสืบสานนาวาสงกรานต์

ตี ย่อน ๆ ตีตีตี ย่อน ๆ

กลอนกลองยาวหนุ่มสาวร่วมยอน

ตี ย่อน ๆ ตีตีตี ย่อน ๆ

ตี ย่อน ๆ ตีตีตี ย่อน ๆ

ฮ้า ฮ้าฮา ฮ้าฮา ฮ้าฮา

ฮ้า ฮ้าฮา นา วา สงกรานต์

   

เพลง : รื่นเริงสงกรานต์

ศิลปิน : อบเชย เวียงพิงค์ เพลง : ตลุงสุขสงกรานต์

ศิลปิน : สุนทราภรณ์ 

มาหมู่เฮามา มาหมู่เฮามา

ร่วมเฮฮากันให้ชื่นบาน

เพราะเปิ้นมีงานเป๋นประเพณี

มาหมู่เฮามา มาร่วมบันเทิง

สนุกรื่นเริง เร้ารื่นฤดี

ก๋านประจำปี วันตรุษสงกรานต์

ลืมทุกข์โศกนานา

มาระรื่นชื่นบาน

สนุกสนานม่วนแท้หมู่เฮา

หนุ่มและสาวมีความสุข

สนุกกันหนักหนา

มาหมู่เฮามา มาแอ่วสงกรานต์

ให้เบิกบาน และชื่นอุรา

ทุกผู้ที่มาขอจงสำราญ

 

 

มาหมู่เฮามา มาหมู่เฮามา

ร่วมเฮฮากันให้ชื่นบาน

เพราะเปิ้นมีงานเป๋นประเพณี

มาหมู่เฮามา มาร่วมบันเทิง

สนุกรื่นเริง เร้ารื่นฤดี

ก๋านประจำปีวันตรุษสงกรานต์

ลืมทุกข์โศกนานา

มาระรื่นชื่นบาน

สนุกสนาน ม่วนแต่หมู่เฮา

หนุ่มและสาวมีความสุข

สนุกกันหนักหนา

มาหมู่เฮามา มาแอ่วสงกรานต์

ให้เบิกบาน และชื่นอุรา

ทุกผู้ที่มาขอจงสำราญ

 โอ้วันนี้ วันนี้ปีไหน โชคดีเกิดมาเป็นไทย

ทุกคนได้สุขสันต์ ก็เป็นวัน ที่เราชื่นบาน

ร่าเริงพร้อมกันทุกย่าน สงกรานต์ที่ เวียนมา

เราไปวัดกัน วันเราพึ่งบุญ หวังไว้เป็นทุน

เกื้อผ่องบุญ อุ่นวิญญา วันสงกรานต์ ทุกบ้านมองหา

ศรัทธากล้า มุ่งทำบุญ หมุนชีพพลัน

วันสงกรานต์ ทุกบ้านมองหา ศรัทธากล้า

มุ่งทำบุญ หมุนชีพพลัน ร่วมสรงน้ำ สรงน้ำพระพุทธ

ให้ต่างเกิดมามีพุทธ พุทธเป็นสุขชีวัน

ต่างแบ่งบุญ ที่เราร่วมกัน ชั่วดี นี้คือใจมั่น

ยามเมื่อมัน ต้องการ สงกรานต์สมใจทุกคน

สมใจ สมใจ ทุกคน สำราญฤทัย

สงกรานต์ สงกรานต์ วัน สงกรานต์

ชื่นในดวงมาลย์ สุขสำราญ สาดน้ำให้พร

 

 

โอ้วันนี้ วันนี้ปีไหน

โชคดีเกิดมาเป็นไทย ทุกคนได้สุขสันต์

ก็เป็นวันที่เราชื่นบาน ร่าเริงพร้อมกันทุกย่าน

สงกรานต์ที่เวียนมา เราไปวัดกัน วันเราพึ่งบุญ

หวังไว้เป็นทุน เกื้อผ่องบุญ อุ่นวิญญา

วันสงกรานต์ ทุกบ้านมองหา ศรัทธากล้า

มุ่งทำบุญ หมุนชีพพลัน วันสงกรานต์ ทุกบ้านมองหา

ศรัทธากล้า มุ่งทำบุญ หมุนชีพพลัน

ร่วมสรงน้ำ สรงน้ำพระพุทธ ให้ต่างเกิดมามีพุทธ

พุทธเป็นสุขชีวัน ต่างแบ่งบุญ ที่เราร่วมกัน

ชั่วดี นี้คือใจมั่น ยามเมื่อมัน ต้อง การ

สงกรานต์สมใจทุกคน สมใจ สมใจ

ทุกคน สำราญฤทัย สงกรานต์ สงกรานต์

วันสงกรานต์ ชื่นในดวงมาลย์

สุขสำราญ สาดน้ำให้พร

 

เพลง : สงกรานต์กลับบ้านบ่

ศิลปิน : หมี งามดี เพลง : สงกรานต์บ้านเรา

ศิลปิน : ยุ้ย ญาติเยอะ

 

แฟนจ๋าแฟนสงกรานต์สิกลับบ้านบ่

ใกล้มื้อแล้วหนองานบุญ 13 เมษา

อ้ายโทรมาถามคนงามอยากฮู้น้องหล้า

สิมากับรถผ้าป่าหรือจะมากับรถโดยสาร

แฟนจ๋าแฟนสงกรานต์สิกลับบ้านบ่

จ้อแล้วแหละหนออ้ายรอเจ้ามาเนิ่นนาน

ได้ฟังแต่เสียงเป็นปีคึดฮอดตาหวาน

อ้ายคอยเจ้าคืนมาบ้านตรุษสงกรานต์ม่วนกันคือเก่า

ผ้าป่าปีนี้เขาจ้างหมอลำคณะน้องใหม่

คุ้มเหนือคุ้มใต้ร่วมใจงานบุญบ้านเรา

ผูกข้อต่อแขนรดน้ำดำหัวผู้เฒ่า

ปี้ถึงสิบ่เหงาทางวัดเขาจัดกันยิ่งใหญ่

 

 

 

 

 

*แฟนจ๋าแฟนให้ฟ่าวเก็บเงินแน่เด๊อ

ฮอดมื้อได้เจอผ่อหน้าคงชื่นหัวใจ

คึดฮอดเจ้าหลายหัวใจอยากเคียงชิดใกล้

สงกรานต์บ้านเฮาปีใหม่อย่าพาผู้ใดมานำเด๊อนาง

 

 

(ซ้ำ*)

 เทศกาลสงกรานต์บ้านเรา

สิ่งที่เคยซบเซาก็อึกทึกหึกเหิม

หนุ่มและสาวนับพันพากันรีบกลับบ้านเดิม

ต่างคนต่างเริ่มคืนมาเยี่ยมครอบครัว

ญาติผู้มีพระคุณสูงวัย

ลูกและหลานกลับไปก็ให้อาบน้ำดำหัว

ผ้าสะไบผ้าแพรซื้อไปให้พ่อแม่ตัว

ที่วัดจัดทั่วสรงน้ำพระร่วมกัน

 

 

*ส่วนเรามาเดินหาแว่น

จะซื้อฝากแฟนกับเพื่อนสักคนละอัน

ยกทรงอีกหนึ่งตัวนั้น

ขอเป็นของขวัญให้ตัวเองอย่างเดียว

กลับมาเล่นสงกรานต์บ้านเรา

ถูกคนล้วงกระเป๋าเอาไปหมดตัวเลยเชียว

ก็เลยเหลือยกทรงพร้อมแว่นฝากแฟนอย่างเดียว

คุณย่าตาเขียวเพราะลืมซื้อหมากมาฝากแก

 
 
Comments