ข่าวนักเรียน - นักศึกษา

ข่าวครู - บุคลากร

ภาพกิจกรรมอบรมการสร้างแฟ้มสะสมผลงาน e portfolio 2561
https://photos.google.com/share/AF1QipOQjW90vPAnw7JAKR0NKykEEhLitQaS7g1vW5JRSOvTOmO7gxOzLRmZwjUi2abyeg?key=b1lrMHh5MnRuOE9SSkhuNzI0bk5KNjZWNno2Mjd3


การอมรมการสร้างแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กท่อนิกส์(e-portfolio)
ระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2561
ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ อบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยใช้แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์(e-portfolio)
ระหว่างวันที่ 17-19  กุมภาพันธ์ 2561
ณ   วิทยาลัยเทคนิคนครพนมhttps://photos.google.com/u/1/album/AF1QipOPq_5hRo9NynHwpBsVeAZw2IkSvG7eIeDRQp7U

อบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยใช้แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์(e-portfolio)
ระหว่างวันที่ 21-23  กุมภาพันธ์ 2561
ณ   วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
รายชื่อศิษย์เก่า
ผลงานอาจารย์ผลงานนักเรียนเอกสารภายในดาวน์โหลดเอกสาร
https://sites.google.com/site/managereportfolio/thaneiyb-run