การสอบชีวิตในสหราชอาณาจักร

การสอบชีวิตในสหราชอาณาจักร Life in the UK test
 
 
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ค.ศ. 2005 ท่านต้องสอบ ชีวิตในสหราชอาณาจักร (Life in the UK) ก่อนขอสัญชาติอังกฤษ และเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2007 ท่านต้องสอบ ชีวิตในสหราชอาณาจักร (Life in the UK) ก่อนขอวีซ่าถาวร
กฎหมายเข้าเมืองเวลานี้ให้โอกาสผู้ที่สอบ Life in the UK ไม่ผ่านขออยู่ต่อได้ชั่วคราว แต่ต้องสอบอีกจนกว่าจะผ่านจึงจะมีสิทธิขอวีซ่าถาวร อย่ากังวลหากสอบไม่ผ่านเพราะท่านสามารถต่อวีซ่าชั่วคราวได้อีกจนกว่าจะสอบได้ ข้อสำคัญหากสอบไม่ผ่าน ท่านต้องขอต่อวีซ่าชั่วคราวเท่านั้น อย่าไปขอวีซ่าถาวรเพราะถือว่าท่านยังไม่เข้าข่ายหลักเกณฑ์ทุกอย่าง และต้องยื่นคำร้องขอต่อวีซ่าก่อนที่วีซ่าเดิมหมดอายุ ซึ่งควรขอ 28 วันก่อนวีซ่าหมดอายุดังที่ได้กล่าวแล้ว ท่านที่สอบผ่านแล้วเก็บประกาศณียบัตรไว้ได้จนกว่าจะขอวีซ่าถาวร หรือขอสัญชาติ ประกาศณียบัตรของการสอบ Life in the UK นี้ไม่มีการหมดอายุ ดังนั้นท่านจะใช้เมื่อไรก็ได้
เรื่องการสอบ Life in the UK ผ่านหรือไม่ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคชะตาแต่ขึ้นอยู่กับการอ่านหนังสือของท่าน ท่านจะต้องอ่านหนังสือ Life in the UK: A Journey to Citizenship ฉบับพิมพ์วันที่ 1 เมษายน 2007 เพื่อเตรียมตัวก่อนสอบ ข้อสอบมีคำถาม 24 ข้อ ท่านต้องทำให้ถูก 18 ข้อถึงจะผ่าน ซึ่งคำถามพวกนี้ก็จะออกซ้ำ ๆ หากท่านจำเนื้อหาที่อยู่ในคู่มือได้ก็จะสามารถสอบผ่านอย่างง่ายดาย หารายละเอียดเรื่องการสอบ Life in the UK ได้ที่
 

ท่านอาจจะเป็นเห็นว่าคู่มือเตรียมสอบมีเนื้อหามาก อย่างไรก็ตามข้อสอบไม่ได้ทดสอบความรู้ของท่านจากคู่มือทั้งเล่ม แต่เลือกเป็นบางบทเท่านั้น ส่วนบทที่เหลือมีไว้สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาเพิ่มเติม ซึ่งหมายความว่าท่านไม่จำเป็นต้องอ่านทุกบท ท่านควรศึกษาคำแนะนำในหนังสือให้เข้าใจก่อนที่ท่านจะเริ่มอ่าน
นอกจากนี้ก่อนถึงวันสอบท่านควรจะทดลองทำตัวอย่างข้อสอบ เพื่อเป็นการฝึกตัวเองให้คุ้นเคยกับคำถาม ขณะนี้มีหนังสือตัวอย่างข้อสอบและเว็บไซต์ที่ท่านต้องจ่ายค่าสมัครเพื่อทดลองทำตัวอย่างแบบทดสอบมากมาย อย่างไรก็ตามผู้เขียนเห็นว่าหนังสือและเว็บไซต์เหล่านี้ไม่มีความจำเป็นนัก เพียงแต่ท่านลองทำแบบทดสอบจากเว็บไซต์ที่มีตัวอย่างให้ทำฟรีก็น่าจะเพียงพอ เพราะจากประสบการณ์ของผู้เขียนตัวอย่างข้อสอบเหล่านี้ก็เป็นแนวเดียวกัน และใกล้เคียงกับข้อสอบจริงมาก
ตัวอย่างเว็บไซต์ที่มีตัวอย่างข้อสอบให้ทดลองทำฟรีได้แก่


http://www.hiren.info/life-in-the-uk-test/1

 

 
การเลื่อนชั้น ESOL


หากท่านมีความรู้ภาษาอังกฤษจำกัด ก็สามารถเลือกเรียนหลักสูตร ESOL (English for Speakers of other Languages ) แทนการสอบ Life in the UK ได้ แต่จะต้องเป็นแบบที่มีการสอนเรื่องการเป็นพลเมืองอังกฤษรวมอยู่ด้วย ดังนั้นก่อนเรียน ตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าหลักสูตรที่ท่านจะเรียนนี้มีเนื้อหาของการเป็นพลเมืองรวมอยู่ด้วยหรือไม่ หลักสูตร ESOL เบื้องต้น มี 3 ชั้น หากท่านเรียนและเลื่อนขึ้นชั้นใดชั้นหนึ่งได้ก็เพียงพอสำหรับการต่อหรือเปลี่ยนวีซ่าแล้ว เช่นสมมติว่าความรู้ของท่านอยู่ในระดับ ESOL เบื้องต้นชั้นที่ 1 และเรียนจนได้ขึ้น ESOL เบื้องต้นชั้นที่ 2 ก็ถือว่าผ่านแล้ว สามารถหาโรงเรียนสอนหลักสูตร ESOL ใกล้บ้านท่านได้ที่
 


หากท่านต้องการตรวจสอบว่าตัวเองมีความรู้ภาษาอังกฤษดีพอที่จะสอบ Life in the UK หรือควรไปเรียนหลักสูตร ESOL สามารถเข้าเว็บไซต์
 
.

แล้วทดลองอ่านข้อความเกี่ยวกับการสอบดู ถ้าท่านยังอ่านข้อความเหล่านี้ไม่เข้าใจ ก็ควรไปเรียนหลักสูตร ESOL ท่านใดรู้ตัวว่าความรู้ภาษาอังกฤษยังไม่ดีพอ ควรเตรียมตัวสมัครเรียน ESOL แต่เนิ่น ๆ เพราะ ที่เรียนและที่สอบอาจมีไม่เพียงพอ รายละเอียดเกี่ยวกับการสอน ESOL เพื่อเตรียมตัวสอบสามารถหาได้ที่ วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง (Further Education: FE College) โรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่ (Adult Education) หรือ กลุ่มชุมชน (community group) ต่างๆ เช่นห้องสมุด เป็นต้น หรือสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์ 0800 2200 ได้ทุกวัน เวลา 0900-2200 หรือหารายละเอียดได้จากเว็บไซต์

 
การสอบ Life in the UK ภายใต้กฎหมายใหม่ (Borders, Citizenship and Immigration Act 2009)
 
 
 
 
 
 
 
 
 การสอบภาษาอังกฤษเมื่อจะขอสัญชาติ

การเรียนจบหลักสูตร ESOL โดยสอบผ่านชั้นหนึ่งขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งและหลักสูตรนั้นได้รับการรับรองตามกฎข้อบังคับแล้ว ก็ไม่ต้องสอบ Life in the UK อีก กฎข้อบังคับในการเรียนหลักสูตร ESOL คือ

• หลักสูตรนั้นต้องมีเนื้อหาที่ได้รับการรับรองแล้วในเรื่องสัญชาติ (Approved citizenship materials) และโรงเรียนต้องออกหนังสือยืนยันเรื่องนี้ด้วย
• โรงเรียนที่สอนต้องได้รับการรับรองจาก English UK ดูรายละเอียดได้ที่ www.englishuk.com
 
• ผู้เรียนต้องได้รับประกาศนียบัตรจากองค์กรออกประกาศนียบัตรโดยจำเพาะ (Recognized awarding bodies) ไม่ใช่ได้ประกาศนียบัตรจากโรงเรียน องค์กรออกประกาศนียบัตรโดยจำเพาะ คือ องค์กร 1 ในจำนวน 9 แห่งคือ

1. University of Cambridge ESOL Examinations (ESOL Cambridge)
2. Trinity College London
3. City & Guilds (Pitmans)
4. Edexcel
5. English Speaking Board (International)(ESB)
6. National Open College Network
7. Open College of the North West (OCNW)
8. Education Development International (EDI)
9. The Scottish Qualifications Authority (SQA)

ประกาศนียบัตรและจดหมายจากโรงเรียนต้องแนบในใบสมัครขอสัญชาติด้วย

การสอบ Life in the UK สามารถซื้อหนังสือมาอ่านทบทวนก่อนได้ หนังสือหาซื้อได้ที่ร้านขายหนังสือทั่วไป คำถาม ทั้งหมดมี 24 ข้อ เอามาจากคำถามในหนังสือ ถ้าท่องคำตอบให้ดีแล้วก็ไม่น่ามีปัญหานะค่ะ ดูตัวอย่างคำถามได้ที่ เว็บไซต์
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comments